Norra Sverige – en koloni med ljus framtid

Insändare 5 september 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norra Sverige har sedan 1600-talet setts som en koloni, och den bilden finns tyvärr fortfarande i de södra landsdelarna. Gamla högerpartiet, numera Moderaterna, har sett norra Sverige bestående av kommunister och socialdemokrater och som en tärande del av landet.

Det är heller inte förvånande att vi här uppe i norr har de sämsta vägarna samt att det är vansinnigt att bygga Norrbotniabanan i denna glest befolkade landsända, enligt sörlänningarna. Den fördel vi ännu har är elpriset som är lägst i landet och någon elbrist råder heller inte för närvarande. Men det överskott av el vi har i norr kommer att behövas när vi är igång med alla stora industrisatsningar som pågår i Skellefteå, Luleå, Boden och Malmfälten.

Att det måste byggas nya vindkraftsparker söderut är den snabbaste lösningen, för att bygga ny kärnkraft tar mellan 10–15 år och kostar 100–150 miljarder, däremot anser jag att vi även ska satsa på kärnkraft som en långsiktig lösning.

Det stora problemet som vi här i norr kommer att drabbas av är att med alla industrisatsningar kommer vi behöva ny arbetskraft. Som situationen är idag har vi redan lägst arbetslöshet i hela landet och det blir nog bara värre, därför behövs det att sörlänningar som är arbetslösa söker sig norrut precis som vi norrlänningar fick göra, nämligen flytta söderut när vi var arbetslösa. Med de stora industrisatsningarna och arbetskraftsbehoven kommer också behoven inom vård, omsorg och skola att också öka i samma takt.

För att klara av de snabbt ökande behoven måste vi dels höja intagningarna på utbildningar samt hitta snabbspår för att utbilda nysvenskar. Man ska inte behöva gå år efter år på SFI. Det måste kunna gå att läsa och lära ett språk samtidigt som man ska kunna börja arbeta.

Jag vill avsluta med att säga att det aldrig har varit så stora möjligheter att hitta ett arbete idag i vår landsända och möjligheterna blir bara större de kommande åren.

Ljus framtid


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa