Nödvändigt att spara på skogsavfallet

Avfallet som blir kvar i skogen efter avverkning är utmärkt som gödsel om det får ligga kvar, menar skribenten.

Avfallet som blir kvar i skogen efter avverkning är utmärkt som gödsel om det får ligga kvar, menar skribenten.

Foto: Fredrik Ericsson

Insändare2022-05-17 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag läste Skogssällskapets inlägg "Ju skräpigare i skogen desto bättre" (Norran Debatt den 9/5). Den tyckte jag var bra men tidsperspektivet fattades.

Att spara avfallet det så kallade grotet efter en avverkning är en nödvändighet för långsiktig gödsling av den kommande skogen. Vad inte många tänker på är naturens tidsperspektiv vad gäller skogens träd och här i norr främst tall. En tall med 75 års ålder är en yngre tonåring i tallarnas värld och med den dubbla åldern, 150 år, är tallen fortfarande tonåring, en ofattbar ålder för en människa. Tallen kan bli 500 år och ännu äldre. 

Den i särklass största gödselkällan i skogen utrotades av skogsbolagen när dom utrotade lövträden som dessutom var i stort sett det enda skyddet mot skogsbränder. Utrotningen av sälg, asp och övriga lövträd innebar också utrotning av dom pollinerande insekterna som tidigt på våren är oerhört beroende av träden. Bär som inte blir plockade är också högkvalitativt anrikad gödsel för all växtlighet i skogen. Försvinner dom pollinerande insekterna försvinner också bären och utrotningen blir total. Den magra sandjorden här uppe i norr utarmas i en rasande takt efter skogsbolagens kortsiktiga bedömningar av sina plantager och konstgödsel är inget alternativ.

Ekonomernas framförhållning rör sig om någon tusendels sekund på världens börser och med den framförhållningen beräknar dom även skogen som kan bli 400 år och äldre. Det säger sig självt att ingen människa kan ha den överblicken och allra minst en ekonom i sin fantasivärld med snabba klipp som förebild. Kan det för stunden omsättas i pengar verkar allt tillåtet, förutseendet och planeringen tycks vara helt obefintligt. 

Det har nu höjts röster för att framställa bensin och diesel från skogsavfallet efter avverkning, alltså kvistar, grenar, stubbar och toppskotten. Detta lilla som blir över efter avverkning är högkvalitativ gödsel för den kommande växtligheten. Stora mängder skogsavfall bränns också upp i värmeverken. 

Alternativet är att importera gödsel från Ukraina vilket i dagsläget ter sig mycket osannolikt. Det mesta av konstgödseln rinner dessutom ut i vattendragen och orsakar fiskdöd och algblomning. 

Kan det för stunden omsättas i pengar verkar allt tillåtet, förutseendet och planeringen verkar i det närmaste vara obefintligt. Hur har det varit möjligt? Ja kortsiktigheten och okunskapen hos dessa ekonomer som endast värnar om det maximala kapitaluttaget genom rovdrift till förmån som endast ska gynna aktieägarnas portföljer. Det säger sig självt att ingen människa kan ha den överblicken och allra minst en ekonom i sin fantasivärld med snabba klipp som förebild. Den enda vetenskap som existerar idag inom skogsbruket är ekonomernas blixtsnabba felbedömningar.

LG