Ni har berövat oss vår frihet – varför?

Skribenterna menar att Skellefteå kommuns beslut har inskränkt på familjens frihet.
Skribenterna menar att Skellefteå kommuns beslut har inskränkt på familjens frihet.

Skellefteå kommun, hur kan det komma sig att vi som har ett barn som snart fyller 18 år och har speciella behov inte kan vara tillsammans på tu man hand, som man och hustru, längre? Eller som övrig familj?

Insändare 30 september 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Möjligheten att vara ute eller borta längre än till klockan 22 är för oss ogenomförbart. Vi har assistans till klockan 22 alla dagar, utan chans till förlängning. Vi kan aldrig bo på hotell, gå på bio, ta en weekendresa, gå på konsert eller på annat sätt umgås med våra andra barn som också behöver stimulering. Vad ska vi göra när ni tar ifrån oss korttidsboendet? Då har vi som familj ingen tid att komma ifrån varandra, något som är väl uppskattat från bådas håll.

Ni säger i ert beslut att alla som har beviljats LSS-beslut inte är beviljade korttidshem, men vi vet att era beslut att bli ifråntagen korttids skiljer sig från person till person. I denna familj har vi andra barn som egentligen aldrig får hitta på något med sina föräldrar på grund av att korttidsmöjligheten är borta.

Jag vill på detta sätt uppmärksamma hur ni behandlar oss föräldrar, men framför allt dessa barn som tas ifrån sin rätt att på kvällar och helger få träffa kompisar utöver skola. Ni har en framtidstro, men vi som är i denna situation glöms bort. Vad är besparingen i det hela? För till syvende och sist så bottnar alla indragningar i att spara pengar.

Varför

Svar direkt

Jag kan inte ge svar om enskilda fall i ett insändarsvar, eftersom vi arbetar under sekretess och aldrig diskuterar en enskild persons stödbehov publikt. Men jag vill råda er att överklaga beslutet innan tiden går ut, eftersom ni är missnöjda med det. Ska även försöka ge ett generellt svar om vad som gäller enligt lagen utifrån era frågor.

Beslut enligt LSS tas alltid utifrån de individuella förhållandena. Eftersom dessa förändras över tid, är det inte ovanligt att även behovet av stöd förändras. Syftet med LSS-insatsen korttidsvistelse är dels att personen ska erbjudas miljöombyte, rekreation och möjlighet till personlig utveckling, och dels att anhöriga ska få avlastning. Ibland ska insatsen bidra till att bryta ett beroende­förhål­lande mellan barn och föräldrar.

Socialnämnden tittar på om personen har behov av det stöd som är insatsens syfte, och om detta behov inte tillgodoses på annat sätt. Om individen har personlig assistans, kan socialnämnden göra bedömningen att behovet redan tillgodoses. När de anhöriga själva arbetar som personliga assistenter kan de få avlastning genom att anlita utomstående assistenter. Eftersom en individs situation och behov förändras över tid, kan det finnas skäl att ansöka om en viss LSS-insats på nytt.

Åsa Israelsson, avdelningschef, stöd och service, Skellefteå kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa