Negativ särbehandling att nobba sällskapsdjur

Insändare 20 november 2022 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För de människor i samhället som har särskilda behov, i fråga om transporter, så finns det en lag om färdtjänst. Vars syfte är att tillgodose människor med funktionshinder, möjligheten att kunna leva ett så värdigt liv som möjligt.

Däremot så är det väldigt intressant att läsa i ”Socialkontoret – Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst”, under punkt 8. Övriga villkor, 8.2 sällskapsdjur. Där står det nämligen följande angivet: 

”Färdtjänst ska i största möjliga mån samordnas varmed samåkning i stor utsträckning förekommer. Vid färdtjänstresor får sällskapsdjur därmed inte medföras på grund av risk för allergi.” 

Vilket i praktiken innebär att människor med funktionshinder, fråntas möjligheten att ta med sina sällskapsdjur i färdtjänst, eller för den delen ta med dem till veterinären.

Under punkt 8.3. Kan man läsa detta:

”8.3 Assistanshund. Assistanshund får medfölja avgiftsfritt. Om assistanshund ska medfölja ska detta anges vid beställning av resa. Hund ska placeras på ett säkert sätt för såväl hund som passagerare och följa rådande lagstiftning.”

Vilket får det att låta som att inga assistanshundar överhuvudtaget, löper någon som helst risk för att framkalla allergier.

Hur kommer det sig att sällskapsdjur får medföras i vanlig taxi som ej är en färdtjänstresa? Är det verkligen rimligt att människor med funktionshinder, fortsatt ska nekas att få ta med sina sällskapsdjur i färdtjänst? Nej, det är definitivt inte eftersom det är negativ särbehandling. Alla människor bör erbjudas samma möjligheter att nyttja transportmedel, oavsett.

Fotnot: Skellefteå kommun har avböjt att svara på insändaren.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa