Natofrågan har blivit mer utrikes- än säkerhetspolitik

Skribenten menar att Natofrågan inte längre har med säkerhetspolitik att göra. Bilden från Baltops 2022, en samövning mellan Nato och Sverige på Gotland.

Skribenten menar att Natofrågan inte längre har med säkerhetspolitik att göra. Bilden från Baltops 2022, en samövning mellan Nato och Sverige på Gotland.

Foto: Karl Melander /TT

Insändare2022-06-13 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Är Du som läser detta lättlurad av propaganda? Garanterat Du svarar : Nej. Men Du sväljer omedvetet propaganda i tron det är "egen" tankeverksamhet. Tron på att det bara är "andra" som påverkas. Inte "jag" själv. Men tyvärr är det inte bara ryssar utan även miljoner svenskar som käkar propaganda till lunch varje dag.

Hur den osannolika propagandan om akut ryskt krigshot mot Sverige uppstått och fått fortsatt fäste kan ha med svenska mediers utveckling att göra. Svenska journalister tror sig, liksom Du, vara oemottagliga för propaganda. Och därför implicit oskyldiga till spridande av propaganda. Menande det är ”andra” , men inte svenska journalister, som sprider propaganda? Är det verkligen sant? Jag hävdar oberoende journalistik ej längre är självklar ens i Sverige.

Var finns ursprunget till propagandan som finns även här i väst? Vilka maktgrupperingar tjänar mest på Rysslands "urspårning" på kriget och på svenskt och finskt Nato-medlemskap? Definitivt ej styrande politiker i stora europeiska Nato-länder som Tyskland och Frankrike. Väst-politikerna har heller ej initierat Natos militärbaser i nu nästan alla östländer. Baser som Putin säger är en orsak till hans ”urspårning”. Mest troligt är att kapitalägare , från främst USA och Europa, styrt och styr politiker och därmed grundorsakat Natos expansion österut. Natos ökade kontroll över Ukraina blev Nato-väntade droppen för Putin. Det var bara tidpunkten för krigsutbrottet som Natos strateger ej kunde kalkylera exakt.

Regeringen försvarar Nato-ansökan med hänvisning till säkerhetsrådgivares expertkunskap. Experter som fått huvuddelen sin utbildning i USA. Dessutom har svensk socialdemokratis högerfalang, som styr idag, alltmer starka politiska band med amerikanska demokratiska partiet. Nato-medlemskap har blivit mer utrikespolitisk fråga än säkerhetspolitisk fråga. Konsekvensen att frångå säkerhetspolitiken har försatt Sverige i farligt USA-beroende säkerhetspolitiskt läge. Tvärtemot den trygghetsförsäkring som hittillsvarande hyfsat goda neutralitet inneburit.

Nato är ingen försvarsorganisation mot invasion FRÅN öst. Nato är en anfallsorganisation för invasion MOT öst. Nato är inget försvarsvapen. Nato är ett anfallsvapen.

Bengt Josefsson, Skellefteå