När världen var nära en tredje kärnvapenattack

Insändare 14 juni 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I och med Natodebatten så kommer frågan om kärnvapen upp igen, nu i närmast positiva ordalag, vi kommer att bli skyddade av Natos "kärnvapenparaply". Kärnvapen har använts två gånger i krigshistorien,1945 mot Hiroshima och sedan den enligt min uppfattning onödiga andra bomben mot Nagasaki.

Det är inte så känt men 1954 var det ytterst nära att man tog till kärnvapen igen. Det handlade om kriget i franska Indokina, den tidens namn på Vietnam, Laos och Kambodja. Efter andra världskriget så försökte Frankrike behålla sitt kolonialvälde över området.

I november 1953 skapade Frankrike en befäst stödjepunkt i en dalgång nära byn Dien Bien Phu i norra Vietnam några mil från gränsen till Laos. Befälhavaren i Indokina, general Henri Navarre ansåg platsen lämplig för där fanns ett flygfält sedan den japanska ockupationen. Nu kunde man föra in de förnödenheter som man behövde för operationen.

Fransmännens tanke var att med överlägsen eldkraft förgöra den kommunistiska gerillan när den förmodades angripa de olika forten i dalen. Planen misslyckades dock när gerillan till sist med stor möda transporterade upp raketartilleri på de omgivande höjderna.

I slutet på mars 1954 var läget kritiskt för fransmännen, generalstabschefen Paul Ely reste då till Washington för att vädja om hjälp, främst flygunderstöd. USA:s överbefälhavare amiral Arthur Radford och hans män utarbetade snabbt en plan kallad "Operation Gamen", tanken var att med massiva bombningar från B—29 plan förinta gerillan.

Radford kunde även tänka sig att fälla en eller två atombomber över området.Planen gick nu vidare till högsta krigsrådet i Paris för vidare beslut. Man diskuterade fram och tillbaka, men "Operation Gamen" med möjlig insats med kärnvapen blev aldrig av, general Henri Navarre ansåg att det skulle innebära för stora risker för de franska trupperna.

Dien Bien Phu intogs av gerillan den 7 maj 1954, man började fredsförhandla och den 27 juli tog kriget slut. Den 9 oktober lämnade de sista franska trupperna Hanoi. 

Jörgen Brännström, Västra Vallen


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa