När ska vi få vägunderhåll av halvkorta vägar?

Öppet brev till kommunalrådet Lorents Burman angående vägunderhåll av halvkorta vägar i Skellefteå kommun.

Insändare 23 augusti 2021 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hösten 1995 ansökte Vägverket Region norr om en anläggningsförrättning för väg 906 till Myrhedens nedlagda järnvägsstation. Sammanträde hölls 1999-02-17. Beslut togs om indragning från allmänt underhåll 1999-08-19. Efter överklagande så fastställdes indragningsbeslutet av Regeringen 1999-11-18. År 2004-04-13 beslutar Lantmäterimyndigheten att en gemensamhetsanläggning ska inrättas angående väg 906 som senare fick namnet Stationsvägens samfällighetsförening i Myrheden. 

Allt med kommunens goda minne. Efter att regeringen fastställt indragningsbeslutet arbetades det från boende efter vägen för att kommunen skulle överta ansvaret för vägunderhållet och likställa oss med övriga enskilda vägar under 1000 meter. Svaret blev ett nej.
Kommunfullmäktige hade 1992-10-20 beslutat att uppdra åt gatunämnden att se över regler för enskild väghållning. Efter en del förslag och återremisser beslutar tekniska nämnden 2002-11-15 att ge tekniska kontoret ett antal uppdragspunkter vilket leder till att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa underhåll av statsberättigade vägar från och med 2005. 

Övriga vägar inget underhåll. Kommunfullmäktige beslutar enligt ovan förslag. (Dnr 2004.850) då var vi alla lika vi med vägar under 1000 meter. Vi boende efter stationsvägen i Myrheden hade allt sedan 2000 levt med ett kommunalt bidrag på 525 kr/år. 

 

Kommunen har sin vatten/avloppsledning och vattentäkt efter vägen. Åren gick och vägunderhållet steg medan bidraget var oförändrat. Vid styrelsemötet 2017 fick dåvarande ordförande i uppdrag att begära en höjning av bidraget. Svaret från gatukontoret blev att alla andra hade samma bidrag 525 kronor/år så en höjning var inte aktuell. 

Sedan uppdagades sanningens en artikel i Norran 2021-02-06. Alla andra med vägar under 1000 meter hade fått vägunderhållet betalt av kommunen och inget bidrag där inte. Vi efter stationsvägen i Myrheden känner oss – ja, du finner säkert rätt ord – och förväntar oss att bli behandlade likvärdigt. Din grubblande helg (Norran) var väldigt lyckosam för ett stort antal halvkorta vägar, vilket är bra. Du får gärna för oss som bor efter stationsvägen i Myrheden grubbla en helg till och gör det då under baneret solidaritet, lika värde och värna glesbygden. Vi hoppas på samma utfall som alla andra.

Leif Johansson

Kommentera
Läs mer!

Insändare: Ska det behöva hända en olycka vid Engelska skolan?

Ska det behöva hända en olycka vid Engelska skolan?

Skellefteåförslag: Vill ha gångbro och hiss över E4: ”En gångare ska inte kunna stanna all trafik på E4”

Skellefteåförslag: Vill ha gångbro och hiss över E4: ”En gångare ska inte kunna stanna all trafik på E4”
Visa fler
Ämnen du kan följa