När ska samråd med oss vårdnadshavare förbättras?

Insändarskribenten har många frågor om dialogen kring renoveringen av Liljegården i Burträsk och flytten av förskolebarnen.
Insändarskribenten har många frågor om dialogen kring renoveringen av Liljegården i Burträsk och flytten av förskolebarnen.

Renoveringen av Liljegården i Burträsk och flytten av förskolebarnen väcker många frågor.

Insändare 8 april 2022 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag (24/3) fick vi som vårdnadshavare ett mejl där ansvarig rektor skrev att våra barn tillfälligt ska flyttas under fem veckor vardera från de två avdelningarna till en “nedlagd” förskola eftersom den nuvarande ska renoveras. Positivt med renovering av Liljegården, verkligen på tiden. Det finns dock några saker som förbryllar mig med denna hastiga information och i utskicket står det att vi gärna får höra av oss med funderingar. Jag tycker det är ett ypperligt tillfälle att ta frågorna i detta forum så fler kan ta del av svaren:

När fick ansvarig rektor vetskap om att renovering av Liljegården skulle göras?

Hur kommer det sig att renoveringen inte kunnat planeras in till exempelvis en sommarperiod då Liljegården ändå är stängd ett antal veckor?

Har Gesällen (som ansvarig rektor dömt ut gällande såväl bristfällig ute- och innemiljö samt kring svårigheter att tillsätta personal då lokalerna inte är ihopsatta med annan avdelning) färdigställts så pass med inne- och utemiljö att den är att likställa med Liljegårdens nuvarande skick?

Kommer detta innebära ny personal för våra barn eftersom att de nuvarande två avdelningarna hjälps åt med öppning/stängning och gruppkonstellationer över dagen?

I och med skolförvaltningens omtag gällande övergångar (främst mellan förskola-förskoleklass) undrar jag såklart hur denna övergång i slutet av sista terminen på förskolan för femåringarna kommer påverka dem. En del av dessa femåringar ska dessutom genomgå ytterliggare övergångar under sommarperioden – kanske både till sommarförskola och sommarfritids innan förskoleklass. Detta skulle kunna innebära 2-4 övergångar inom loppet av några få månader. Har en konsekvensanalys genomförts kring detta och vad visade i så fall den?

Hur går det egentligen med att föra en “dialog” med vårdnadshavare i området? 10 december 2021 kom ett protokoll från höstens förskoleråd. Där fanns ingen information om när nästa förskoleråd skulle bli av men det syntes att det funnits funderingar kring hur man skulle nå ut till alla innan mötena baserat på punkten “övriga frågor” i protokollet. Senaste förskolerådet var 23/2 och nästa är, enligt senaste protokollet, planerat till “i maj 2022”. Hur ska vi som vårdnadshavare kunna ha en “dialog” eller “samråd” med rektor om vi aldrig får veta vilka datum förskolerådet ska hållas?

Kunde informationen om renoveringen av Liljegården skett redan vid senaste förskolerådet 23/3?

Har ansvarig rektor en plan på hur dialog och samråd med vårdnadshavare kan förbättras?

Katta såklart

Svar direkt

Så tråkigt att du upplever att dialogen med dig som vårdnadshavare inte varit tillräcklig. Det är viktigt med transparens i beslut som gäller förskolan och jag svarar gärna på frågor och funderingar. Du är alltid välkommen att kontakta mig genom att ringa kundtjänst 0910-73 50 00 och be om att få prata med mig.

Malin Stenlund, rektor för området Burträsk/Bygdsiljum


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa