När samhället tappar greppet om Infrastrukturen

Nu börjar vi skönja resultaten av att samhället tappat kontrollen över infrastrukturen. Det gäller energi, kommunikationer och sjukvård i första hand.

Signaturen Bure 46 funderar över samhällets ansvar och privata aktörer inom vården.

Signaturen Bure 46 funderar över samhällets ansvar och privata aktörer inom vården.

Foto: Christine Olsson/TT

Insändare2023-01-26 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi läser i tidningar, hör rapportering i radio om situationen beträffande energipriser och brist på vårdplatser. Elpriserna idag ute hos kund slår alla rekord trots att vi har en icke obetydlig nettoexport från Sverige och inte minst från landets norra delar. Min fråga blir, hur kommer det att se ut om ett antal år när omställningen till fossilfri industri är genomförd. 

Enligt alla uppgifter från ledande personer i branschen så kommer vi att behöva all elenergi som produceras i norra Sverige för att klara denna omställning. Ett av problemen i sammanhanget, måhända, är att vi i de två nordligaste länen bara utgör cirka 5 procent av Sveriges befolkning så våra röster hörs knappt. Om än vintrarna blivit någon grad mildare så krävs fortfarande betydligt större energimängder häruppe till uppvärmning än på sydligare breddgrader.

Beträffande sjukvården, och Västerbottens län, skulle vara väldigt intressant höra/läsa vilka rationaliseringseffekter man uppnådde, eller inte, vid sammanslagningen av det tidigare Region Västerbotten med Västerbottens läns landsting. Något för länets tidningar att ta tag i! När man talar om brist på vårdplatser är det, om jag förstått saken rätt, i de flesta fall inte fysiska utrymmen utan på grund av ansträngt personalläge. 

Och nu möts vi av nyheten att Lycksele BB ska bedrivas av privat aktör till en kostnad av någonstans mellan 50-80 miljoner. Antag att en sköterska kostar regionen 5-600 000 kronor per år med sociala avgifter etcetera, 60 miljoner skulle med andra ord räcka till 100 heltidsanställda sköterskor. Behövs det så många till ett fungerande BB i Lycksele?

Är det inte dags att vi helt skrotar regionerna i det här landet, eller åtminstone ställer krav på ett starkt samarbete mellan desamma. I en sådan väl fungerande organisation skulle man kunna ha en gemensam enhet som kunde ersätta dagens inhyrning av personal från privata aktörer.