När medborgarna blir kunder istället för väljare

Skribenten funderar över vem som egentligen har makten över vissa frågor.

Skribenten funderar över vem som egentligen har makten över vissa frågor.

Foto: Patrick Degerman

Insändare2023-02-18 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ofta pratas det om VAD och HUR frågor i politiken i kommuner och regioner. Tyvärr verkar få politiker känna till historiken bakom begreppen VAD och HUR. Det enda de känner är maktlöshet och hur tandlös politiken är i detta sätt att tänka. Ofta får man svaret att man tyvärr inte kan göra någonting eftersom det är en HUR fråga, då bestämmer professionen.

Själv är jag förvånad över att en del politiker sväljer ”new public management”, det vill säga det privata näringslivets modell med ”köp sälj” lika med ren ekonomistyrning. En modell som är helt oförenlig med den gemensamma sektorn och politisk styrning. Den gör medborgarna till kunder, istället för väljare. Kommunerna och regionerna anställer kommunikatörer, som sköter professionens information till allmänheten. Politikerna ska i den bästa av världar sköta kommunikationen med väljarna, gärna med hjälp av kommunens tjänstemän.

Nästan alla viktiga frågor blir lätt HUR frågor och undandras politikernas inflytande. Politikernas löften till väljarna blir mindre viktiga och väljarna upplever att politikerna saknar makt i viktiga frågor. Ett utmärkt exempel på detta är hur vårdplatserna på kvinnokliniken i Skellefteå har undandragits politikerna möjlighet att bestämma. De har inte fått information om problemet, vilket är skrämmande ur demokratisynpunkt. Är det så illa att de har fått läsa om problemet i Norran? 

Om inte politikerna bestämmer i fallet kvinnokliniken, Skellefteå, vem, vilka är det då som tar besluten att kvinnokliniken inte ska ha några vårdplatser? Vem, vilka är ansvariga för den skandalöst dåliga hanteringen av kvinnosjukvården, om inte politikerna är det?