Naiv tro på den svenska neutraliteten

Skribenten tror knappast att neutralitet skulle hjälpa vid en eventuell aggression från Ryssland och att ett medlemskap i Nato vore önskvärt.

Skribenten tror knappast att neutralitet skulle hjälpa vid en eventuell aggression från Ryssland och att ett medlemskap i Nato vore önskvärt.

Foto: Olivier Matthys

Insändare2023-04-19 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag vill uttrycka min starka reaktion mot de som är negativa till medlemskap i Nato. North Atlantic Treaty Organization, är en försvarsallians som grundades för att skydda Europa och Nordamerika från hot utifrån. Det är en av de mest framgångsrika militära allianserna i historien, som har skyddat miljontals människor från hot och krig.

Den naiva tron att Ryssland skulle bry sig om att vi är neutrala om de hade behov av vårt territorium är grundad på ett falskt antagande om att staters handlingar styrs av moraliska eller rättvisa principer snarare än strategiska och säkerhetsmässiga intressen.

I verkligheten är det osannolikt att Ryssland skulle avstå från att ta kontroll över vårt territorium om de ansåg det vara nödvändigt för att uppnå sina strategiska mål. Deras intressen skulle snarare vara att eliminera potentiella hot och skapa en buffertzon mellan dem och eventuella fiender.

De som är negativa till medlemskap i Nato missförstår ofta vikten av kollektivt försvar och solidaritet bland allierade nationer. Att vara med i Nato ger en trygghet och säkerhet för alla dess medlemmar och skapar en starkare och mer sammanhållen försvarskapacitet. 

En av grundstenarna i Nato är att attack mot en medlem ska betraktas som en attack mot alla medlemmar, vilket skapar en avskräckande effekt mot potentiella hot från länder som skulle vilja hota säkerheten i Europa och Nordamerika.Dessutom främjar Nato samarbete och partnerskap mellan dess medlemmar, vilket skapar en ökad förståelse och förtroende mellan nationer.

Det är beklämmande att se hur den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogan agerar och uttrycker sig på ett sätt som står i strid med demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Hans politik har varit kritiserad av flera länder och organisationer, inklusive Nato, för att underminera demokratiska institutioner och inskränka på friheter och rättigheter i Turkiet.

Hans senaste uttalanden som syftar till att fördröja Sveriges medlemsskap i Nato visar på hans oansvariga ledarskap och hur han prioriterar sina egna avsikter inom Turkiet framför alliansens intressen.