Motverka inflationen – upphandla chefslöner

När innehållet i vissa lönekuvert blir för stort ökar inflationen, menar skribenten.

När innehållet i vissa lönekuvert blir för stort ökar inflationen, menar skribenten.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2023-03-23 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Sverige har vi en lag som reglerar offentlig upphandling. Den säger att det lägsta budet skall antas. I Sverige har vi också en lönespiral som snabbt stiger till oanade höjder och därigenom ökar inflationen. Inflationen är skadlig och urholkar folks ekonomi på många sätt. 

En ide vore därför att lägga in chefers löner plus bonus i nämnda lag, där lägsta anbudet skall antas. Det skulle hämma inflationen och kommunalskatten vore därför lättare att hålla på en lämplig nivå.

Tidigare finansminister Gunnar Sträng talade ofta om skatt efter bärkraft. Om innehållet i lönekuvertet börjar innehålla mer än en miljon per månad borde det finnas förutsättning för att vi skall kunna hjälpas åt mer. Ska vi behålla det fina land vi har måste vi hjälpas åt mer än vad vi gör i dag.