Moderaternas vurm för kungligt fjäsk

Skribenten tycker att det är en dålig idé att namnge gator efter kungligheter.

Skribenten tycker att det är en dålig idé att namnge gator efter kungligheter.

Foto: Anders Wiklund/TT

Insändare2024-04-30 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag tycker att de moderata förslagsställarna i Skellefteå skulle ägna sig mer åt historieläsning innan man skriver sina motioner. Att namnge gator i en stad efter kungligheter är som att upphöja symboler för föråldrade och odemokratiska strukturer. 

Monarkin representerar ett system av privilegium och makt som står i skarp kontrast till demokratiska värderingar. Att hylla kungliga figurer på detta sätt kan ses som en glorifiering av ojämlikhet och oförrätter som historiskt sett har begåtts under monarkins regim. 

Det finns ett behov av att omvärdera vilka personer och ideal som ska uppmärksammas och hyllas i det offentliga rummet, och att välja namn som bättre speglar värdena för ett modernt och demokratiskt samhälle.