Minskar vaccin verkligen smittspridningen?

Insändare 22 januari 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Covid -19 handlar enligt ”Tacksam för vaccin” (Norran den 10/1) om kampen mot ett dödligt virus. Hur dödligt är detta virus egentligen? Hur ser dödligheten ut för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar?

Dödligheten enligt Folkhälsomyndighetens (FHM) egen statistik daterad den 27 december 2021 är högst i Stockholmsområdet med 0,25 procent. I Västerbotten är den 0,06 procent. Dödligheten av sjukdomar i cirkulationsorganen som i huvudsak är hjärt- och kärlsjukdomar var 2019 i hela Sverige 0,33 procent.

Hur tar FHM fram statistik för covid-19? Enligt FHM:s hemsida räknas man som ovaccinerad om man insjuknar inom 21 dagar efter första dosen. Man är även ovaccinerad om man insjuknar inom 14 dagar efter att ha tagit den andra dosen. Om du blir sjuk 13 dagar efter att ha tagit vaccinet räknas du med andra ord som ovaccinerad i statistiken.

Hur många personer har egentligen har avlidit i enbart covid-19 utan någon eller några underliggande sjukdomar? I Östergötland gjordes en utvärdering av de som varit inlagda på regionsjukhuset. Av de avlida som hade covid vid dödsfallet hade i stort sett lika många, det skilde en procent, andra sjukdomar som bidrog till dödsfallet. I Sverige har, sedan pandemins start, 80,5 % av de som vårdats på IVA för covid -19 haft underliggande sjukdomar och bedömts som riskgruppspatienter.

Enligt den brittiska medicinska tidskriften Lancet december 2021 var 87,9 % av de senaste fallen av covid-19 fullt vaccinerade och endast 3,4 % tillhörde ovaccinerade personer i Storbritannien. I artikeln dras slutsatsen att den stora ökningen av antalet smittade kan bero på att de vaccinerade sprider smitta.

Slutligen, något intressant att notera. Norsjö kommun har flest andel vaccinerade, hela 90 %, i Västerbotten och där har vi samtidigt den största smittspridningen enligt en artikel i Norran den 14:e januari 2022. Tror vi verkligen på att vaccinet minskar smittspridningen?

Icke vaccinmotståndare men säger nej till covid-19 ”vaccin”


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa