Miljön gynnas inte av teoretisk fundamentalism

Skribenten menar att förslaget om stora soptunnor med flerfackskärl är ogenomtänkt.

Skribenten menar att förslaget om stora soptunnor med flerfackskärl är ogenomtänkt.

Foto: Per Erik Dufwenberg

Insändare2023-05-15 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Befallningen att vi inom Skellefteå kommun snart påtvingas ha gigantiska soptunnor stående framför vartenda hus är det senaste dumma förslaget som praktiskt oskolade personer inom miljökontoret har hittat på. Ett tidigare exempel var när Skellefteå kommun för några år sedan vägrade använda järnsanden från Rönnskär, utan att kunna ge några vettiga miljöskäl till detta. Materialet hade sedan länge använts på många platser utan några som helst påvisbara problem. 

Det blev köpförbud, trots förnuftiga invändningar från kommunens egen avdelning för bygg/anläggning. Med järnsanden behövde bara hälften så mycket jord schaktas bort vid vägbyggen, och därmed inget behov av naturgrus. Trots denna win-win så framhärdade miljöavdelningen med förbudet, vilket i slutändan gav förslag om jättelika deponier i naturen vid Snesviken i Skelleftehamn, alternativt Degeröberget. Alternativet skulle varit att stänga smältverket på Rönnskär. Slutligen kom dock järnsandsförbudet att dras tillbaka, dock efter stora negativa inverkningar under tiden det pågick. Och jag förlorade med detta all tilltro till kommunens miljöförvaltning.

Ni bör lära er att allt som ser bra ut på papperet inte behöver bli det i verkligheten. Ifrågasätt vettigheten i besluten, ta gärna kontakt med människor från det praktiska livet. Den som sitter dagarna i ända på sitt kontor, vänder papper och läser paragrafer, får ingen förmåga att se hur de förslag som lämnas kommer att fungera. 

Åk ut till vem som helst med villa eller radhus, ta med dessa gigantkärl och diskutera hur den boende kommer att kunna klara skötseln av det hela, även hur det blir att hantera tunnorna efter en snöstorm med halvmetern nysnö.