Miljöeffekterna hade blivit bättre om träden stått kvar

Skribenten resonerar kring Sara kulturhus och miljöeffekter.
Skribenten resonerar kring Sara kulturhus och miljöeffekter.

Insändare 16 mars 2023 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läste om de positiva miljöeffekter som byggandet av Sara kulturhus i trä gav. Jag har dock ingenstans läst att de träd som tagits bort för att bygga detta hus hade tagit upp koldioxid från 3 300 personbilars års utsläpp. Träds upptag av koldioxid är en av de delar som måste finnas för att klara klimatomställningen.

Den klimatpositiva effekt man räknat fram för Sara är om alla träd faller till marken och dör och förmultnar eller eldas upp och bildar därmed bildar koldioxid vilket naturligtvis inte är sant. De flesta träd används till virke. Låt träden stå kvar och ta upp koldioxid under alla sina 70 är från 230 000 personbilar. Rätt skall vara rätt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa