Mer fjärrvärme behövs i en växande stad

Rörläggning i Skellefteå 2018. Fjärrvärme, längst till höger, förordas av insändarskribenten.

Rörläggning i Skellefteå 2018. Fjärrvärme, längst till höger, förordas av insändarskribenten.

Foto: Norran

Insändare2022-02-14 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Norran kunde vi läsa för en tid sen att spillvärme från Rönnskärsverken ska nyttjas till fjärrvärmenäten i ett samarbete mellan Skellefteå kraft och Boliden AB och som får stöd av Naturvårdsverket för att det minskar CO2 utsläppet med 120 tusen ton per år. Det är berömvärt av Naturvårdsverket och våra största företag att de samarbetar på ett så samhällsnyttigt vis. 

Fjärrvärmen värmer ju en stor del av hus och lokaler här bekvämt som gör att vi inte påverkas av elpriserna nämnvärt. Men en annan del är att gågatan i centrum värms och blir isfri och torr, som jag förstått det, med returvatten i fjärrvärmen. Det är fantastiskt bra på vintern i vår del av världen. Detta bör utökas nu då så mycket gator byggs om. Isfria trottoarer gör stan besöksvänlig och sympatisk. Även om det kostar så bör ju en hel del pengar sparas på att inte snöröjningen och sandning behövs. 

Att stan växer så kraftigt lär ju kräva mer kapacitet för fjärrvärmen. Så är det inte då dags att det byggs ytterligare en förbränningspanna som kanske också tar soporna som nu körs till Umeå? Men också då att öka kapaciteten för kraftvärmen vilket ju behövs som kombination till vindkraft och vattenkraft. 

Skellefteå har blivit uppmärksammat i omvärlden för att vara i framkant för den gröna omställningen och det bör vi gå vidare med. Denna skogsrika bygd har ju mycket biobränsle som också ökar nu då pappersmassa veden blir allt mindre efterfrågad. Finns det några såna planer Skellefteå Kraft och kommunen?

Att vi i norr både bygger ut energin och behåller ägandet av denna blir allt viktigare i en framtid då kampen om billig el är allt större. 

Bygg mer energi