Medmänsklighet borde vara årets julgåva

Samhället ska hjälpa familjer, inte splittra dem menar skribenten.
Samhället ska hjälpa familjer, inte splittra dem menar skribenten.

Årets julklapp bland kommuner, regioner, företag och privatpersoner tycker jag ska delas ut i form av medmänsklighet, förståelse och givmildhet.

Insändare 22 december 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hyr in föreläsare eller håll kurser via webben för de anställda där även privatpersoner kan delta. Vi lever, och har gjort det en längre tid, i en hård värld och i ett hårt Sverige där vi ser att straffen är för låga, brottsoffer glöms bort samt att Försäkringskassans maktspel styr över enskilda som riskerar utförsäkring.

Vi ser exempel där socialtjänsten inte ser till barnens bästa utan istället splittrar familjer och släkt för att skapa en otrygg uppväxt. Familjehem, SiS ungdomshem och HVB-hem är inte lösningen på problemen utan bara ”quick fix” där barnet, föräldrar och anhöriga lämnas utan hjälp i svåra situationer som förvärras eller uppstår när familjen splittras. Detta skadar mera än hjälper. Hjälp i de egna hemmet och i familjen löser problemen säkrare på lång sikt, ge dem tid och stödinsatser. Den ekonomiska biten för denna hjälp återfås från att inte anlita familjehem, SiS ungdomshem och HVB-hem.

Socialtjänsten ska se till barnets bästa, hjälpa till med alla de åtgärder som finns och erbjuda sin hjälp på sådant sätt att alla förstår dess innebörd. Använd dem och det som behövs, exempelvis hjälp i skola, avlastning och kvinnojour/mansjour. Glöm för allt i världen inte att medberoende finns i droger samt våld i nära relationer. Jag tycker att alla i tysthet kan fundera över hur våld i nära relationer, medberoende, ångest, depression, hjärntrötthet, missbruk i familjen och inte minst olika funktionsvariationer kan påverka människor. Hur detta är att leva med i sin vardag utan hjälp, godhet, leende eller ett vänligt ord. Lite hjälp lyfter dagen otroligt mycket och är gratis.

För att säkra en trygg och stabil framtid ska vi hjälpa varandra – inte splittra eller kränka familjer. Vi ska hjälpas åt att skapa ett tryggt samhälle att växa upp i – och allt börjar i en trygg uppväxt med mycket kärlek samt förståelse från föräldrar, släkt och omgivning.

Jag tänker be för Sverige – be med mig

Ämnen du kan följa