Medborgarnas onlineexponering är ett hot mot demokratin

Nyhetsflödet på internet är ett hot mot de demokratiska rättsstater, menar skribenten.
Nyhetsflödet på internet är ett hot mot de demokratiska rättsstater, menar skribenten.

Insändare 18 januari 2021 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Internetbaserade nyhetsflöden utgör nu ett allvarligt destabiliserande vapen mot demokratiska rättsstater. Medborgarnas onlineexponering av storskalig desinformation, inklusive vilseledande eller helt falsk information, är nu en stor utmaning.

Man kan fråga sig frågan om lagstiftarna kan genomföra åtgärder mot spridningen och effekterna av desinformation online. Kan de säkerställa skyddet av värderingar och demokratiska system med bibehållandet av att webben är ett fritt flödande nätverk av information? 

Från företag som Facebook, Google och Twitter har vi inte sett mycket av ”algoritmisk transparens” mot falska nyheter och felinformation.

C-E Simonsbacka, Bureå

Ämnen du kan följa