Med andan i halsen – när kommer olyckan att ske?

Insändare 20 september 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje dag när jag ser ungdomar och barn cykla mot skolan och ska passera Järnvägsleden genom Skelleftehamn så håller jag andan. Är det i dag den allvarliga olyckan sker?

I dag skär Järnvägsleden, väg 372, rätt igenom Skelleftehamn. Det finns en bro för gående längst västerut i samhället och ett övergångsställe längst österut. Ett övergångsställe där väldigt många både elever och arbetspendlare till industrin ska passera. Detta samtidigt som det är som mest trafik under dagen. 

Med hamnens utveckling och den förväntade ökningen av trafik är det dags att åtgärda korsningen väg 372 och S:t Örjansvägen. Bygg nu, innan allvarliga olyckor inträffar. Hur ser tidsplanen ut? När ska den ombyggnad ske som jag och andra vid flera samråd påtalat att det måste åtgärdas samtidigt som hamnen byggs ut. 

Incidenter syns inte i statistiken, men det kommer olyckor att göra.

Håkan

Svar direkt

Trafikverket har undersökt problem och brister på väg 372 i en åtgärdsvalsstudie. I den studien såg vi ett behov av drygt 80 åtgärder. I dagsläget har man inte prioriterat vilka åtgärder som kommer att utföras. 

Det finns 100 miljoner kronor avsatta för åtgärder på väg 372 i länstransportplanen för Västerbotten, som beslutas av Region Västerbotten – inte Trafikverket.

De medel som finns räcker dock inte för att åtgärda alla brister på sträckan, så Trafikverket har nu en dialog med Region Västerbotten om vilka prioriteringar som regionen vill göra.

Linda Stenlund, åtgärdsplanerare, Trafikverket


Ämnen du kan följa