Marken gungar om vi måste göra om körkortsprovet

Det ryktas att de äldsta kanske får göra om det praktiska körkortsprovet på grund av de är mer bristfälliga/farliga i trafiken, det är antagandet.

Att hålla reda på vägmärken kan vara en utmaning även för yngre bilförare, menar skribenten.

Att hålla reda på vägmärken kan vara en utmaning även för yngre bilförare, menar skribenten.

Foto: Lars Skärlund

Insändare2024-02-17 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om det skulle bli den teoretiska delen också, så gungar marken. Att veta vad alla vägmärken som tillkommit betyder är även problem för unga som inte är skolade akademiker eller har fotografiskt minne.

Den kognitiva förmågan och att planera kan ha försämrats utan upptäckt. Ve och fasa. Samhället med världens minsta dödlighet i trafiken, cirka. 250 stycken per år. Hoppsan!

Kanske blir nästa steg att kolla allas reaktionsförmåga och även hur adekvat eller störd en reaktion är i en akut situation. Likt de som vill bli Jas-piloter. Ingen ska behöva dö i trafiken heter det. Långt fler dör i sjukvården av brister, slarv, inkompetens, men det ursäktas och lovas bot och bättring. Är nog cirka 2 000 personer per år som hade sluppit dö i en perfekt vårdvärld.

“Vi” jagar fortkörningar som bara den, utan att det får nämnvärd effekt på antalet kommande lagförda, och det finns obegränsat med bilister som glömmer bort eller följer trafikrytmen på den redan (för) lågt satta med små steg mellan nivåerna och sänkta hastigheten. Vissa av de kontrollbemyndigade tror inte själva på denna teori. Man utför en order. En devis är oftast att farten dödar. Är ganska självklart. Det är bättre att bli invalid, då – ironi. Trafiken har ett pris och på 60-talet var det 1 200 döda/år. Med en bråkdel så många bilar. Främst de bättre bilarna är orsaken.

När man genomförde företräde för fotgängare, så dog fler. Ögonkontakt hette rådet. Folk gick rakt ut för de hade den rätten. När de oskyddade skulle vänta på att bilar kört förbi, så som vi lärde oss som barn, blev då passé enligt reglerna. “Vi räddar liv”. Jojo...vet vi det? Vanan kanske har makt.

Fotgängare och cyklister på samma körbana eller på sidan om längs med vägen är ett annat kapitel där farten spelar roll, men det är faktiskt på körbanan för bilen man kör.

Galningar kommer alltid att finnas. Då spelar inga recept roll. För ett tiotal år sedan hade Skellefteå sämre statistik på olyckor än jämförbara städer. Har man hittat orsaken?