”Ett systemfel inom svensk äldreomsorg”

Att många av dödsfallen i covid drabbat människor som har någon form av äldreomsorg visar på ett systemfel, menar skribenten
Att många av dödsfallen i covid drabbat människor som har någon form av äldreomsorg visar på ett systemfel, menar skribenten

Insändare 16 december 2020 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Sverige har totalt 3 002 personer som bodde på äldreboenden och 1 696 personer med hemtjänst avlidit i covid-19, allt enligt Socialstyrelsens statistik för perioden 1 mars till 23 november. Statistiken visar att 73 procent av alla dödsfall till följd av covid-19 i Sverige drabbade personer med äldreomsorg. 

En SVT-granskning visar att mer än hälften av IVO-larmen inifrån äldreomsorgen beskriver bristen på skyddsutrustning som den avgörande faktorn till att smittspridningen blivit så pass stor. Granskningen visar också andra återkommande riskmoment som att personal rör sig mellan sjuka och friska, personal går till jobbet fast de är sjuka samt personal som smittar trots att de inte uppvisar några symptom. Till detta ska läggas timanställningar samt anställningsvillkor som också har bidragit till det stora antalet döda inom äldreomsorgen i Sverige. 

Region Västerbottens statistik visar att av 62 avlidna i Västerbotten är 57 av dessa är 70 år och äldre. Detta innebär att drygt 91 procent av de avlidna är 70 år eller äldre.

Totalt visar detta misslyckande på ett systemfel inom svensk äldreomsorg, inklusive hemtjänst. Politiker har under en lång tid enbart sett detta som ett ekonomiskt spörsmål, att ”hålla budget”. De har inte sett över hur deras planer utvecklas på längre sikt med beaktande den mänskliga humanitära delen som man kallar välfärd. Man har också missat att en bra äldrevård kan minska behoven att nyttja sjukhusvård och i förlängningen kostnaden för detta. 

Ännu frisk 

Ämnen du kan följa