Lyhördhet utan att förneka kulturarvet

Insändare 19 december 2022 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mariehemsskolan i Umeå hade i år ett könsneutralt luciafirande, utan tomtenissar, pepparkaksgubbar och stjärngossar och utan religiösa inslag. Tydligen hade man glömt att läsa på i läroplanen där det står: ”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa”.

Jag har stor respekt för att vi i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle behöver vara lyhörda för människor som har en annan livsåskådning än vi själva har. Men det blir helt fel om vi förnekar våra egna rötter och traditioner. Att fira Lucia, ett italienskt helgon, eller julen utan att uppmärksamma de kristna rötterna, det är att göra våld på vårt kulturarv.

Eller som Stig Claesson ”Slas” skriver i sin bok ”De tio budorden” när han reflekterar över det 4:e budet., ”att vi måste hedra generationerna före oss genom att ta lärdom av erfarenheterna som dom gjort och vi måste lyda eller se till att vi förstår den visdom och de kunskaper människorna före oss samlat och samtidigt lära oss av deras misstag som kommande generationer måste lära av misstag vi just nu begår.”

Vad som händer när man inte lär av tidigare generation ser vi alltför påtagligt i dagens Ryssland. Ett land som verkar vara världsmästare på att hela tiden omtolka sin historia så att det passar den nuvarande härskaren. Utan historieförfalskning hade det inte blivit något krig mot Ukraina.

När många politiker i Sverige och Europa tävlar om att vara tuffast mot flyktingar, hoppas jag att vi minns vår historia och inte glömmer att vårt julfirande har sina rötter i världens mest kända flyktingfamilj – Josef, Maria och Jesusbarnet som tvingades att fly till Egypten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa