Luras svenska folket av myndigheterna?

Skribenten menar att bland annat en ensidig satsning på vindkraft inneburit att elpriserna skjutit i höjden.
Skribenten menar att bland annat en ensidig satsning på vindkraft inneburit att elpriserna skjutit i höjden.

På väldigt kort tid har ekonomin för vanliga människor radikalt påverkats av åtgärder från myndigheterna.

Insändare 10 april 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Elpriserna har skjutit i höjden, nådde som mest nästan 7 kr/kwh. Då ska man även komma ihåg att moms och skatteavgifter tillkommer.
Orsaken finner man i olika myndighetsbeslut tagna under senaste tiden: Nedläggning av befintliga fungerande kärnkraftverk. Indelning i så kallade ”elprisområden”. Fördröjd utbyggnad av kraftnätet. Samarbete med Europa om elförsörjning. Och framförallt en ensidig satsning på utbyggnad av vindkraft och till viss del solenergi.

Drivmedelspriserna steg med ca 10 kronor litern. Vilket förutom en ökad kostnad för var och en, omedelbart genererar ökade priser på alla konsumentvaror. Orsaken beror uteslutande på beslut av myndigheterna om inblandning av ”grön” energi i bränslet och därpå tillkommande skatter.

Myndigheterna har beslutat om dessa åtgärder, vilka drabbar den enskilde medborgaren skoningslöst, med anledning av det man kallar för ”klimathotet”. Ett ”hot” mot mänskligheten som beror på att utsläpp av CO2 antas förhindra atmosfärens temperaturreglerande egenskaper, och vi får en temperaturhöjning vid jordytan med ett flertal konsekvenser som följd.

Allt detta är enbart spekulationer skapade av experter och forskare med allehanda fina titlar samt medial propaganda som serverat allmänheten dessa ”sanningar”. Resultatet är häpnadsväckande. Redan har skapats organ för att arbeta målinriktat för dessa teorier, och naturligtvis behövs en hel del pengar för att förverkliga detta. Dessa pengar kommer från ”vanliga enkla människor” vilka förväntas ställa sig bakom ”Projektet – Rädda Klimatet”.

Se bara hur de så kallade covid-miljarderna, cirka 30 miljarder, som Sverige ska få till hösten. De är redan vikta för kommande ”klimatsatsningar”.

Att denna dramatiska förändring av energiproduktion gynnar en ekonomisk elit, råder det däremot ingen som helst tvekan om.
Det som skett hittills manar till eftertanke och sund hantering, men framförallt en öppenhet mot folket i alla avseenden. Den miljö som vi alla värnar om, kanske riskerar att råka ännu värre ut än tidigare.

Att klimatet förändras ständigt sedan jorden blev till råder inga tvivel om för någon. Att klimatet däremot skulle förändras av en ökning av CO2 i atmosfären, kan ingen helt eller ens delvis säkert veta. CO2 är en av jordens mest väsentliga komponenter i kretsloppet. Att mängden CO2 i atmosfären varierar är inget nytt, däremot finns inget som talar för att temperaturen påverkas av dess förekomst. Klimatrapporterna redovisar gjorda mätningar, vilka används för att skapa antaganden.

Ulf Kranok


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa