Lejonströmsbron borde aldrig ha varit öppen för bilar