Låt behoven styra – dags att bygga omsorgsboenden

Nu måste Skellefteå kommun börja bygga äldreboenden, menar skribenten.
Nu måste Skellefteå kommun börja bygga äldreboenden, menar skribenten.

Vården av våra äldre har fått mycket kritik under coronatiden, så även i Skellefteå kommun. Jag tror att en stor del av kritiken kan hänföras till tid.

Insändare 24 januari 2021 17:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den som bor hemma med hjälp möts av vårdpersonal som hela tiden jobbar med ett tight schema. Jag möter ofta bilen som ska lämna mat och det sker inom fem till åtta minuter. Då ska maten bäras in, läggas upp och ta fram dryck. Inte många minuter kvar till några extra ord. I vård- och omsorgsboende är tillsynen mer efter behov. Det finns även tid till kortare samtal och gemensamma måltider.

2018 arbetade en arbetsgrupp på omkring 30 personer med planering av nytt äldreboende på Erikslid, säbo, med planerad inflyttning 2021. Sedan kom beskedet att det inte skulle byggas eftersom det inte fanns pengar till driften. Min undran är vilka jämförelser har man gjort av ekonomin? Kostnader för en plats på säbo jämförelsevis mot kostnader för hemtjänst samt tiden i bil för att förflytta sig mellan olika byar. Vilka kostnader hade man under 2019 för medicinskt färdigbehandlade?

Den enskildes vilja är stark och det ska vi ta hänsyn till, men det finns också dem som får avslag både en och två gånger innan man får plats på ett säbo. Det är hög tid ta upp diskussionerna om ett nytt säbo. De nya Skelleftebor vi ska få behöver också bostäder, så vi behöver fler lediga hus och lägenheter. Är det dags att se över riktlinjerna för att få en plats på säbo?

70-plus

Svar direkt

I nuläget planeras inte aktivt för ett nytt vård- och omsorgsboende, eftersom det finns lämpliga lägenheter i kommunen som inte används. Vi ska inte bygga nya lokaler när vi har lokaler som står tomma. Socialnämnden vill att de resurser vi har främst används i verksamheterna och på personalresurser och inte på att bygga ut lokalbeståndet i förtid.

Däremot är det sannolikt att den demografiska utvecklingen i kommunen medför att vi i en framtid behöver bygga ett nytt boende. Därför har kommunstyrelsen tillsammans med socialnämnden fått i uppdrag att innan juni 2021 presentera förslag till lokaliseringar av ett nytt vård- och omsorgsboende.

Du önskar en kostnadsjämförelse mellan plats på särskilt boende och hemtjänst i eget boende. Generellt sett går brytpunkten för när hemtjänst blir dyrare än säbo vid ungefär 25 timmar per vecka. Men detta är en grov schablon som påverkas bland annat av geografiskt avstånd, antal besök per dygn samt behov av dubbelbemanning och hälso- och sjukvårdsinsatser. Jag vill dock poängtera att kostnaden inte ska påverka beslut om insats, det är den enskildes behov av vård och omsorg som styr. Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade år 2019 var 9,4 miljoner kronor, preliminär kostnad för år 2020 är 6,8 miljoner kronor.

Som individer har vi olika önskningar om hur vi ska få den vård och omsorg vi behöver när vi blir äldre. Och var vi ska få den. Men riktlinjerna för att få en plats på säbo är inte en bostadsfråga. När någon ansöker om plats utförs en individuell bedömning av behovet av vård och omsorg, där socialnämndens riktlinjer är ett vägledande stöd. Riktlinjerna bygger på aktuell lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och praxis.

Iosif Karambotis, socialnämndens ordförande, Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa