Lastbilschauffören: Varning – Torsgatan är livsfarlig

Insändare 7 januari 2022 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag är en av cirka 30 lastbilschaufförer som kör material till Northvolt via Torsgatan. Jag känner ett behov av att gå ut till allmänheten med en varning gällande hur halkig och dåligt skött Torsgatan är. Det krävs vägunderhåll längst med Torsgatan. Vi är flera som har ringt ett flertal gånger per dag till kommunen och bett om sandning, men ingen sand än – det är över tre veckor sedan vi ringde första gången.

Det är livsfarligt att köra efter den vägen med alla personbilar, oskyddade trafikanter och all tung trafik. Även om man håller ned hastigheten så slänger släpet över hela vägen och det är ju rent livsfarligt. Kommunen behöver ta sitt ansvar!

Lastbils-Fia

Svar direkt

Det sandas inte mindre längs Torsgatan än i vårt övriga kommunala vägnät. Dock kan snöandet göra att det ibland inte är synligt. 

Under 2023 kommer sträckan mellan Östra leden och infarten till Northvolt att byggas om då den är i behov av underhåll, men redan i år kommer en ny gång- och cykelbana byggas längs Torsgatan för att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Sträckan mellan Northvolts infart och väg 372 kommer färdigställas i sommar. 

Fram till dess måste man anpassa hastighet efter hur dåligt underlaget är.

Jan Burlin, verksamhetschef gator och parker, Skellefteå kommun


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Är det bara priset som avgör hur våra vägar sköts?

Är det bara priset som avgör hur våra vägar sköts?

Bybor i uppror mot Trafikverket – vill dra om väg som kan rasa: ”Vi står maktlösa”

Bybor i uppror mot Trafikverket – vill dra om väg som kan rasa: ”Vi står maktlösa”