Las-förslaget: Förödande maktförskjutning

Fack och arbetsgivare förhandlar i dagarna om lagen om anställningsskydd. När utredningen om las, lag om anställningsskydd, blev färdig trädde två förslag fram som en oerhörd maktförskjutning till arbetsgivares fördel.

Insändare 29 september 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dessa förslag är:

1. I företag med upp till 15 anställda får den fackliga organisationen ingen rätt att ogiltigförklara uppsägningar av personliga skäl.

2. Upp till fem anställda ska kunna undantas från principen sist in, först ut.

Las infördes 1974, men redan på 1980-talet kom försämringar av lagen som innebar att det blev lättare att införa provanställning och visstidsanställning. Nuvarande förslag kommer att drabba dem – eller vi – som har det besvärligast på arbetsmarknaden.

Arbetsgivarna vill satsa på ”säkra kort” och kommer troligen inte heller att nyanställa någon, när de gjort sig av med någon. Det här är egentligen ett förslag, anser jag, i arbetsköparnas organiserade verksamhet för att få bort anställningsskyddet. Helst helt och hållet. Kvar blir bemanningsföretag och gig-ekonomi med projektanställningar och andra typer att tillfälliga anställningar.

För det stora flertalet som under och efter pandemi-krisen kommer att få sin privatekonomi hårt prövad är las-förslaget och förslaget om marknadshyror förödande. Ökade köer hos Kronofogden och personliga nederlag. Detta trots regeringens åtgärder med bestående höjd a-kassa med mera.

Olov Wikström, Skellefteå


Ämnen du kan följa