Det är din skyldighet att anpassa dig

”Anpassa hastigheten till siktförhållanden och väglag – det är din och alla andra trafikanters skyldighet”, skriver insändarskribenten.
”Anpassa hastigheten till siktförhållanden och väglag – det är din och alla andra trafikanters skyldighet”, skriver insändarskribenten.

Insändare 11 december 2020 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har publicerats upprepade insändare, åtminstone två, med klagomål på att epa-traktorer plötsligt dyker upp på vägar där vanligt folk kör i hög hastighet. Man har påpekat att de är svåra att upptäcka och att de därför löper hög risk att bli påkörda bakifrån. 

Nu vänder jag mig till er som är irriterad på dessa epa-traktorer: Långsamtgående fordon av olika slag har samma rätt att vistas på våra vägar som alla andra, i stort sett. Tycker du att det är svårt att hinna bromsa när du kommer ikapp ett långsamtgående fordon märkt med röd triangel baktill? Anpassa hastigheten till siktförhållanden och väglag – det är din och alla andra trafikanters skyldighet.

AM- och E-körkort

Ämnen du kan följa