Lång väntan på cykelväg – men än är väntan inte över

Skribenten efterlyser gång- och cykelvägen från Skellefteå till Myckle och Medle.
Skribenten efterlyser gång- och cykelvägen från Skellefteå till Myckle och Medle.

Insändare 17 november 2020 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läser i Norran den 4 november att politikerna i Skellefteå gillar två Skellefteåförslag. Förslagen går ut på att bygga gång- och cykelvägar mellan Boliden och Skellefteå samt mellan Tjärn och Yttervik. 

Då börjar jag undra över hur länge ska vi i Medle och Myckle ska behöva vänta på ”vår” gång- och cykelväg? En sträcka på cirka en mil, med tung trafik dessutom. Vi bör väl i alla fall ligga före dessa två föreslagna cyklelvägar. Har tidigare fått höra att det är inte kommunen som ska bekosta detta, men de kan väl styra hur medlen prioriteras.

Sten Lindquist, Medle

Svar direkt

Skellefteå kommun har yttrat sig över två olika Skellefteåförslag där medborgare önskat att det byggs gång- och cykelvägar längs de allmänna vägarna från Skellefteå mot Boliden respektive från Skellefteå till Yttervik. Kommunen delar förslagsställarens åsikt att intresset ökar för cykling och att gång- och cykelvägar på de aktuella sträckorna skulle förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet.

Däremot är kommunens uttalade stöd för dessa inte någon form av prioritering av olika gång- och cykelvägar. Byggande av gång- och cykelvägar längs allmän väg planeras och finansieras av staten. Prioriteringen av gång- och cykelvägar inom det statliga vägnätet sker genom samverkan mellan Trafikverket, Region Västerbotten och kommunen.

Sedan länge finns önskemål om gång- och cykelväg längs väg 855 mellan Skellefteå och Medle. Sträckan genom Medle är namngiven i länstransportplanen för Västerbottens län och Trafikverket arbetar med planering genom att upprätta en så kallad åtgärdsvalstudie. Den syftar till att bestämma vad, hur och när man kan göra något. 

Lars Hedqvist, planeringschef Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa