Kyrkan – mer än bara gudstjänster

Insändarskribenten tycker att det finns många anledningar att besöka kyrkan.

Insändarskribenten tycker att det finns många anledningar att besöka kyrkan.

Foto: Jeanette Lövgren

Insändare2023-01-18 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag tillhör de som regelbundet går i kyrkan, varför det? Vad får man ut av det? Visst kan man fundera på vad som sker i kyrkan. 

Förutom gudstjänster så händer det ju många viktiga verksamheter som människor har nytta av. Om vi börjar med barnverksamheterna där barnkörer samlar många till musik och sång till mångas glädje. Till scoutverksamheten kommer många där dom får delta i sysslor som utvecklar samarbete, naturupplevelser, hobby och tillverkning, med mera, som medverkar till att utveckla intressen och förmågor hos ungdomar. 

De som kommit upp i tonåren har egna grupper där man samlas runt sådant som är spännande och kul i den åldern. Där samlas man också i grupper där samtal om vad som är viktigt i livet, vad som gör livet värt att leva som trosfrågor, samlevnad och hur vi bör hjälpas åt att leva tillsammans i god miljö där det är viktigt att vi bryr oss om varandra. Man får veta att allt gott kommer från den makt som Gud ger oss om vi vill ta emot budskapet han erbjuder.

Förutom prästerna som vill presentera ett hoppets budskap som ger oss ett värde som gör oss förhoppningsfulla om ett liv efter detta vilket naturligtvis är ytterst positivt. Att livet får en fortsättning i en ny tillvaro där sorger och bekymmer helt är borta. Det innebär ju att människor mår bra även här i detta livet.

Det arbete som diakonerna utför är väl dokumenterat genom till exempel besök hos äldre och familjer, där man hjälper folk i sociala frågor. De ordnar också sammankomster i kyrkan som är till glädje för många och som bidrar till att exempelvis ensamstående får känna samhörighet.

Ovan nämnda verksamheter är bara några exempel på värdefulla saker som händer i kyrkan, det finns mycket mer men som tar för lång tid att beskriva här.

Så, besök kyrkan och ta del av det den erbjuder, det berikar livet.