Kyrkan – "Allt prat om Gud kan vara ett problem"

Svenska kyrkan bör tona ner sitt gudsbudskap, menar skribenten.
Svenska kyrkan bör tona ner sitt gudsbudskap, menar skribenten.

Insändare 21 september 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svenska Kyrkan gör en hel del, men själv tror jag de kan erbjuda mer förutom det som de redan erbjuder, som kafé- och barnverksamhet med mera. Alla är inte troende, men kan behöva hjälp av Svenska kyrkan. Exempelvis kan man behöva en medmänniskas stöd i livets funderingar genom samtal och att någon finns för att lyssna, hjälpa och ge stöd. Allt prat om Gud kan vara ett problem ibland.
  
Svenska Kyrkan måste lanseras bättre och tyvärr tona nere gudstron för att istället erbjuda andra möjligheter för alla individer i alla åldrar.
Var i dagens samhälle kan Svenska kyrkan hjälpa till bäst? Vi har många hjälpområden där människor kan behöva stöd: bostadslösa, ensamstående, barn, unga, äldre, människor på glid, tvångsvård via socialtjänsten med mera.

Jag tror att Svenska kyrkan även kan erbjuda mera musikarrangemang för att akustiken är bra i kyrkor. Man kan även liva upp gudstjänsterna med teater vid speciella högtider, med hjälp av barnkören eller annan barnverksamhet runt jul, påsk med mera. Även erbjuda gospelkör och andra arrangemang, eventuellt slädfärd med facklor till julottan om det är möjligt, men även dekorera omgivningen i kyrkan inne och ute mer "gammeldags" jul.

Inte troende, men medmänniska

Ämnen du kan följa