Kvinnovården måste hänga med när Skellefteå växer

När det gäller kallelse till mammografi så stoppas det när man fyllt 74, då ska äldre kvinnor själva vara onkologer. Trots att det är större risk för bröstcancer ju äldre man blir.

Insändare 28 september 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är ett absolut krav att detta måste ändras. Om man bedöms efter mammografi på Skellefteå lasarett att man bör göra ultraljud på brösten så blir man skickad till Umeå.Om man får en bröstcancerdiagnos så blir det flera undersökningar med mammografi och ultraljud och då kan man hamna i den besvärliga situationen att bli kallad till Umeå i början av vecka och sedan en träff med onkologen i Umeå två dagar senare. Det är ganska tufft att få en cancerdiagnos och man oroar sig hela tiden för besked och vilken behandling man ska genomgå. 

Ofta rekommenderas att man tar bussen. Det är inte många äldre damer som är bosatta inom promenadavstånd till busstationen. Det kan bli flera bussbyten och man ska fixa ihop detta och helst ha med en anhörig. 

Det finns tydligen inte någon onkolog på Skellefteå Lasarett men det finns utrustning. Borde kunna finnas en dag (minst) per vecka då onkologen åker till Skellefteå lasarett i stället för att tio kvinnor ska åka till Umeå för ultraljud och sen tillbaka för att få besked. 

Med tanke på den utveckling som pågår i Skellefteå och den stora inflyttning som förväntas måste även kvinnovården hänga med. Det är ett absolut krav eller så måste man som jag, helt enkelt vänta till onkologen kommer till Skellefteå Det ska man inte behöva bråka om när man fått en cancerdiagnos.

Sen är det kvinnokliniken, är den anpassad till det antal kvinnor som bor i Skellefteå kommun? Hälften av invånarna är kvinnor och nu är det dags att se till att vi kvinnor får den vård vi behöver  på ort och ställe.

Kristin Fredriksson, Lövånger

Svar direkt

Precis som vid andra verksamheter i regionen vad gäller högspecialiserad vård, har bild- och funktionsmedicin Västerbotten inte alltid resurser och kompetens att bemanna alla sjukhus. För att kunna erbjuda patienter i regionen en god och patientsäker vård behöver vi samla kompetensen vid ett sjukhus. Detta innebär att patienter ibland behöver åka till Umeå för kompletterande undersökningar.  Vid den röntgenutrustning vi har i Skellefteå utförs mammografiscreening för kvinnor i Skellefteå och i kranskommunerna. Denna utrustning ersätter en mammografibuss.

Vad gäller screeningintervaller följer bild- och funktionsmedicin Socialstyrelsens rekommendationer.

Bild – och funktionsmedicin Västerbotten, Jörgen Strinnholm, verksamhetschef, Gunnela Örnberg, biträdande verksamhetschef

Kvinnosjukvården i Västerbotten är och har varit ett prioriterat område för regionen. För att stärka kvinnosjukvården i länet så har det både från regionen och nationellt håll satsats för att kunna erbjuda en mer jämlik och jämställd vård i Västerbotten. När det gäller screeningintervaller för mammografi så följer bild- och funktionsmedicin Socialstyrelsens rekommendationer.

Regionen utvecklar sin verksamhet mot en nära vård där medborgarna på bästa nivå ska kunna få sin vård. Samtidigt är det viktigt att vi kan erbjuda en vård som håller hög kvalitet och är patientsäker. Precis som vid andra verksamheter i regionen som arbetar med högspecialiserad vård, har bild- och funktionsmedicin Västerbotten inte alltid tillräckliga resurser och kompetens att bemanna alla sjukhus. För att upprätthålla en hög kvalitet kräver det att vi behöver samordna resurserna och många gånger samla kompetensen vid ett sjukhus för att kunna erbjuda patienter i regionen en god och patientsäker vård. Vi förstår att det kan vara jobbigt att behöva resa för att få vård, men för att kunna få bäst vård så kräver det ibland att patienter behöver åka till ett annat sjukhus än det som är närmast.

Anna-Lena Danielsson, regionråd (S), Region Västerbotten


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Vebomarkstjej med fokus på sociala medier • ”Vad folk gör på nätet” • Vad visas på bilderna och hur beskrivs motivet?

Vebomarkstjej med fokus på sociala medier • ”Vad folk gör på nätet” • Vad visas på bilderna och hur beskrivs motivet?
Ämnen du kan följa