Kverulanter söderut kan köpa sig ett kattskinn

Skribenten tycker att det gnälls för mycket över vindkraftverk i södra Sverige.

Skribenten tycker att det gnälls för mycket över vindkraftverk i södra Sverige.

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2022-10-26 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att man nu I syd jämrar sig över stigande elpriser är inte mer än rätt. Under 50- och 60-talet byggdes här i norr en mängd kraftverk utefter våra älvar. 

Gårdar och hela byar ställdes under vatten och mäktiga forsar blev till rännilar. Lekplatser för vandrande fisk stängdes för evigt De arbeten som skapades var kortfristiga och skyndade på avfolkningen. 

Att sedan skåningar tycks jämra sig över vindkraft som byggs långt ut i havet, känns i förhållande till ovanstående löjligt. Är det så att våra "sörlänningar" inte är beredd på eftergifter så uppmanar jag alla nedom Mälaren att köpa sig ett kattskinn och en stav av ebonit.

Inge i Överklinten