Kulturhuset nekar föreningar – men varför?

Skribenten frågar sig varför Sara kulturhus inte välkommar alla föreningar.
Skribenten frågar sig varför Sara kulturhus inte välkommar alla föreningar.

Föreningar har fått erbjudande att kunna få hjälpa till med biljettrivning och ta hand om garderob i vårt nya Sara kulturhus. Men det visar sig att det minsann inte är alla föreningar som kan komma att få möjligheten att tjäna en slant till sin ideella förening.

Insändare 16 september 2021 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns nu en framtagen policy som säger att det är idrotts- och kulturföreningar som får företräde i första hand. Här är nu frågan varför inte alla föreningar får samma möjlighet? Detta är diskriminering – hur har ni tänkt här? Är inte kommunens alla föreningar välkomna att hjälpa till och ha möjlighet att stärka upp sin föreningskassa?

Det är en bra peng som betalas ut, 300 kronor per person och timme, en del föreningar har inte heller de kommunala bidrag som alla idrottsföreningar har.

Alla föreningar har inte samma värde i Sara kulturhus

Svar direkt

Jag förstår att det kan kännas orättvist att vi gett idrotts- och kulturföreningar företräde när det gäller att ta uppdrag och tjäna en slant vid evenemang i Sara kulturhus. Men det finns anledningar till att det är så. Vi tar in föreningar främst vid evenemang av större karaktär som kräver en relativt stor förening med en organisation som kan bemanna föreställningen eller konserten. Det handlar helt enkelt om att vi behöver föreningar som är tillräckligt stora för att klara av uppdraget.

Men även om kultur- och idrottsföreningar har företräde så betyder inte det att andra typer av föreningar inte kan få jobba i Sara kulturhus. Om följande krav uppfylls kan även föreningar med andra inriktningar bli tilldelade uppdrag:

Vara registrerad som en ideell förening med ett organisationsnummer.

Bedriva en aktiv verksamhet.

Ha en sittande styrelse.

Säkerställa att föreningen kan ställa upp med personal över 18 år.

Kunna uppvisa en fungerande ekonomisk redovisning, exempelvis bokslut.

Använda ett bankgiro- eller plusgirokonto.

Antagit en värdegrund som harmoniserar med Sara kulturhus.

Utse en ansvarig kontaktperson gentemot Idrottsservice.

Jag vill också understryka att det är Skellefteå kulturhusbolag AB som ansvarar för detta och inte Skellefteå kommun. Vi ser det som en fin möjlighet att stötta Skellefteås föreningsliv. Tanken har givetvis aldrig varit att exkludera någon utan snarare att säkerställa att vi anlitar föreningar som har organisatoriska möjligheter att genomföra uppdraget de tilldelats.

Emma Pantze, operativ chef Sara kulturhus

Ämnen du kan följa