Kris på lasarettet – men ni glömmer hälsocentralerna

Insändare 28 oktober 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Politikerna verkar inte ha koll på läget gällande sjukvården i Skellefteå. I dag hörs bara om krisen på sjukhuset, men om den briserande bomben inom primärvården hörs inget. Primärvården i Skellefteå, som är första linjen och ska ta emot allt, har exempelvis ålagts att hålla i all vaccinering, istället för att ha en vaccinationscentral som tidigare fanns på Skellefteå Kraft Arena och Folkparken.

Detta innebär att stora personalresurser, främst sköterskor, måste användas till vaccineringen. Primärvården tappar då personal som exempelvis bemannar telefonmottagningen, det blir alltså svårare att komma i kontakt med hälsocentralen. Primärvården i dag dras med långa väntelistor, uppskjuten vård, enorm brist på läkare – och nu till och med svårt att få tag i stafettläkare – samt stor arbetsbelastning för de få som jobbar. 

Med tanke på att Skellefteås befolkning ska öka drastiskt och att det redan nu är problem så borde politikerna se verkligheten. Gå ut på studiebesök och lyssna på personalen – nu! 

Sanning och konsekvens


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa