Krigets effekter kommer att bestå i generationer

Krigets och dödsmaskinernas utsläpp är gigantiska, missilernas tungmetaller sprids i bördig jordbruksmark och upp till en tredjedel av Ukrainas skogar har brunnit upp. Attacker mot raffinaderier, kemiska anläggningar och rörledningar förorenar landets luft, vattendrag och marker.

Kriget i Ukraina är inte bara en mänsklig tragedi och kostar gigantiska summor, utan även en miljökatastrof, menar skribenten.

Kriget i Ukraina är inte bara en mänsklig tragedi och kostar gigantiska summor, utan även en miljökatastrof, menar skribenten.

Foto: Kateryna Klochko/AP

Insändare2023-03-20 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ukraina har uppskattat att miljöskadorna av det ryska anfallskriget under 2022 kostat över 370 miljarder kronor och hittills lett till utsläpp av 33 miljoner ton växthusgaser. Det är jämförbart med Nederländernas årliga utsläpp.

Räknas sprängningarna av gasledningarna Nord Stream 1 och 2 med, mer än fördubblas utsläppen. Gas motsvarande Sveriges årliga klimatutsläpp har sipprat ut i atmosfären.

Krigets effekter kommer att bestå i generationer, säger FN:s miljöorgan som påminner om artikel 55 i de internationella krigslagarna. Det är “förbjudet att använda metoder eller krigsföringsmedel som är avsedda att orsaka eller kan förväntas orsaka omfattande, bestående och allvarliga skador på miljön”.

Kriget är en katastrof och tragedi för miljoner människor i Ukraina och drabbar också omvärlden genom skenande mat- och energipriser. Men kriget är också en katastrof som dödar andra arter, förstör livsmiljöer och påskyndar den globala uppvärmningen.

Den mänskliga artens civilisation blir ett allt större hot mot livet på jorden. För att undvika framtida konflikter måste den omställning vi alla är beroende av, inbegripa nedrustning och fredsstärkande insatser i form av gemensamma investeringar i demokrati, mänskliga rättigheter och välfärd.