Krångfors – ett blivande Atlantis?

Insändarskribenten befarar att Krångfors kan bli ett nytt Atlantis. Här Krångfors kraftstation.
Insändarskribenten befarar att Krångfors kan bli ett nytt Atlantis. Här Krångfors kraftstation.

Det är inte frågan om utan när det sker ett ras ner i älven.

Insändare 3 april 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter att ha läst reportaget om väg 791 genom Krångfors (Norran den 2/2) så kan jag inte låta bli att känna att Norrans reporter har missat det större perspektivet än att "byborna går i kamp mot Trafikverket". Själv är jag bekant med byn och har fått lite insyn om tankar och resonemang.

Trafikverket vill dra en ny väg på grund av att nuvarande väg kommer att rasa ned i älven. Det planeras att den nya vägen ska gå rakt över all åkermark i byn. För er som inte besökt Krångfors kan jag meddela att byn inte är bred. På ena sidan har de älven som rinner och på andra sidan järnvägen. Den åkermark som finns precis vid fastigheterna är den mark som finns för att kunna fortsatt bedriva jordbruk i byn. Med tanke på det spända läget i Europa på grund av kriget i Ukraina så kan man ju tycka att det borde vara viktigare nu än någonsin att bevara all odlingsmark som finns.

Trafikverket motivering till att skapa den nya vägen istället för att stärka upp den befintliga är priset. Men då undrar man ju hur de har tänkt? Inte kan det vara långsiktigt i alla fall då älven kommer fortsätta att "äta" på kanten och sakta kommer byn att rasa ned i älven lite grann i taget över tid. Och även om vägen dras om så kommer det ändå att ske ett ras ned mot älven. Det är inte en frågan om utan när. Vad händer då med fastigheterna närmast kanten? Tänk om raset skulle bli större än förutspått? Kan dammen brista av svallvågor från ett större ras? Vad händer då med dammar och byar nedströms, samt Skellefteå stad? Vad händer med älvsvattnet, eventuella föroreningar på grund av raset – Skellefteå tar väl dricksvatten från älven?

Jag har förstått att Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft är tillfrågade om att gå in med summan av mellanskillnaden för att genomföra det dyrare alternativet, det vill säga stärka upp nuvarande väg. Men att Skellefteå kommuns tjänsteman tackade nej (märkligt att en tjänsteman kan ta ett sådant beslut utan att det varit upp på bordet hos de förtroendevalda i kommunen). Skellefteå Kraft tackade nej med förklaringen att de har en framtida plan för dammen. Men den planen fick inte byborna ta del av.

Sen har jag förstått att projektansvarig vid Trafikverket inte har varit särskilt tillmötesgående i kommunikationen och besvarat bybornas frågor. Trots upprepade kontaktförsök så utebliver dennes återkoppling till byborna. Vilket man kan tycka är både märkligt, dåligt skött och lite av en varningsflagg.

Och var tusan är de förtroendevalda i Skellefteå i denna fråga? Det här om något känns ju som en riktigt het potatis att diskutera och agera på – och Inte bara för byborna utan för alla invånare i Skellefteå kommun.

Krångforsvän


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa