Kräftpesten – hur kom den till Skellefteälven ?

Insändare 18 augusti 2022 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Teorin är att det skett genom inplantering av signalkräfta. Enligt Sveriges lantbruksuniversitets artdatabank förekommer den i stor omfattning i södra Sverige, och upp till i höjd med Hudiksvall (Hasselasjön). Långt att hämta, och varför ? Det har varit gott om flodkräfta i älven om man vill sprida den.

Sprids den uppströms? Kartan från länsstyrelsen/Skellefteå kommun visar förekomst av kräftpest upp till kraftverket, dammen i Rengård. Fallhöjden från havet dit är cirka 180m. Kan algsvampen/sporer( Aphanomyces astacis ) spridas uppströms ? Inte troligt enligt logiken. Den och spridningsutseendet på kartan säjer snarare att det skett nedströms med början i Rengård. Kanske kan det förekomma med vektorer (till exempel djur), men kan inte vara vanligt. Då skulle det finnas överallt.

andra spridningsvektorer är anläggningsmaskiner, båtar etcetera, som används i vattenarbeten såsom broar, dammar, kraftverk och så vidare. Det måste vara oerhört svårt att fullständigt desinficera alla skrymslen där vatten kan samlas på en arbetsbåt för dykarbeten.

På en fråga om detta angående Karlgårdsbron svarade beställaren, kommunen, att någon kontroll inte sker mot entreprenören, men påpekas i upphandlingsdokumenten. Låter inte riktigt pålitligt.

Att spola fritidsbåtar, vattenskotrar etc kan vara riskabelt det med. Effektiviteten av detta vet nog ingen.

Det vore bra om kontinuerlig provtagning på förekomst av svampar/sporer kan publiceras tills det är negativt.

Arbetena i Rengård verkar ha startat sommaren 2021. I Medle har vi ett långvarigt arbete på dammluckorna. Här pågår även vattenarbeten med fundamenten på järnvägsbron. En snabb sökning på nätet visar att maskiner är tämligen vittberesta.

Människan och naturen


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa