Kortsiktigt tänkande om kvinnokliniken i Skellefteå

I en expansiv kommun behövs det även en ordentlig kvinnosjukvård.

Skribenten tycker att det behövs ordentlig kvinnosjukvård på Skellefteå lasarett.

Skribenten tycker att det behövs ordentlig kvinnosjukvård på Skellefteå lasarett.

Foto: Jenny Petersson

Insändare2022-11-19 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

All heder och stort tack till läkarna på kvinnokliniken vid Skellefteå lasarett för inlägget i Norran den 14 november 2022. Vi är nog många kvinnor i Skellefteå kommun som är förundrade, frustrerade och upprörda över den oerhörda nonchalans som region Västerbotten visar angående kvinnosjukvården i Skellefteå. När det gäller våra behov så gör regionen helt klart för oss, att vi kvinnor har väldigt låg status och inte förtjänar den behövliga vård som erfordras.

Läkarna på kvinnokliniken har under ett antal år till regionledningen påtalat nödvändigheten av operations- och vårdplatser på Skellefteå lasarett, men tyvärr endast mötts av döva öron. Kan det bero på att det på kvinnokliniken endast arbetar kvinnliga läkare och kvinnlig personal? Det är fantastiskt att man ändå orkar jobba kvar.

Om man betänker att Skellefteå är en starkt växande kommun, vi ska ju bli 80.000 invånare, så verkar det vara ett väldigt kortsiktigt tänkande av regionledningen, att inte tillse att det finns en ordentlig kvinnosjukvård. Vi har ju en arbetskraftsinvandring som säkerligen även består av arbetsföra kvinnor.

Det känns som att det finns alldeles för många chefer som säger; ”jag hör vad du säger.” Dessa chefer borde kanske lyssna också. Man kanske borde ta till sig och fråga sig, varför det är så mycket personal som har fått nog och inte orkar arbeta kvar inom sjukvården.

Till sist vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla som kämpar på i motvinden.