Koppar – framtidens hårdvaluta

Skribenten tror att koppar kommer att bli en allt viktigare råvara i framtiden.

Skribenten tror att koppar kommer att bli en allt viktigare råvara i framtiden.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Insändare2022-11-10 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Koppar, inför utbudsbegränsningar och stark efterfrågan Medan kortsiktig motvind har fått ner priserna från de höga nivåer som sågs tidigare i år, fortsätter många experter att peka på basmetallens långsiktiga potential. 

Enligt S&P GSCI Total Index/S&P 500 Ratio, 01/1971–10/2022 har råvaror inte varit så lågt värderade som nu. Vad kommer att hända med inflationen när råvarupriserna går upp? För närvarande handlas koppar runt 7 510 USD per ton, LME tremånaders koppartermin minskade med 21 procent i början av 2022 eftersom marknaden oroade sig över långsam ekonomisk tillväxt i Kina och potentiellt ingen tillväxt i Europa. 

Kopparns positiva utsikter är till stor del knuten till utbudet. Underinvesteringar i ny gruvproduktion de senaste tiotal åren innebär att få nya gruvor kommer att komma i produktion på kort sikt och sjunkande produktion samt små lager utgör en mycket stor utmaning. Det registrerade tonnaget på de tre stora kopparbörserna uppgick till 195 560 ton i slutet av augusti 2022, vilket motsvarar cirka tre dagars global användning, en minskning med 185 650 ton jämfört med augusti 2021. 

Men det finns också en efterfrågeaspekt i kopparhistorien – medan metallen är välkänd för sin användning i många applikationer, blir dess tillämpningar i den gröna energiomställningen allt viktigare. Raffinerad koppar är nyckeln till bland annat elmaskiner, elfordon, vind- och solkraft, samt infrastrukturer samt elnät och lagring av förnybar energi. Analytiker på S&P Global tror faktiskt att "oöverträffade mängder koppar kommer att behövas under de kommande 25 åren”. 

Om industrin inte investerar kraftigt och snabbt i ny gruv och smälltverksproduktion kommer det att bli stor brist på utbudet. Det är omständigheter som dessa, som har fått experter att kalla koppar för "årtiondets råvara" och att betona de möjligheter som finns för investerare som kan identifiera aktier med koppartillgångar av hög kvalitet. Det råder också stor brist på utvecklingsprojekt i kombination med mer geopolitisk risk bland annat hos två av de stora gruvnationerna, som är Chile och Peru.