Kontroll av avloppsbrunnar – okänsligt i svåra tider

Nyligen fick jag ett digitalt meddelande från Skellefteå kommun där de meddelar att de i sommar kommer påbörja kontroll av avloppsbrunnar i området där jag bor.

Skribenten funderar över kommunens kontroll av avloppsbrunnar och får svar direkt.

Skribenten funderar över kommunens kontroll av avloppsbrunnar och får svar direkt.

Foto: Maria Hedenlund

Insändare2024-05-02 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag hade tyvärr ej kännedomen att kommunen fortsätter dessa påtryckningar om att kontrollera avloppsbrunnar i ekonomiskt krävande tider. Jag vet att detta är ett projekt kommunerna tycker är en prioritering men att utsätta människor som till exempel är lågavlönade och bor ensamma för ännu större ekonomisk press känns väldigt okänsligt. 

Jag hoppas verkligen att kommunen åtminstone ser till att vi får något år extra utöver vanlig tid att åtgärda våra brunnar om vi behöver det, då många av oss sitter under hårt tryck ekonomiskt på grund av inflationen.

Vädjande ensamboende

Svar direkt

Havs- och vattenmyndigheten har gett kommunerna i uppdrag att ställa krav på att avloppsanläggningar åtgärdas så att en god ekologisk status i vatten uppnås och inte försämras. Arbetet med kontroller av enskilda avlopp har Skellefteå kommun gjort sedan 2007. Dåliga anläggningar medför bland annat utsläpp av näringsämnen. Det bidrar till algblomning och igenväxning av sjöar och vattendrag. 

När vi ställer krav på åtgärder grundar det sig på den risk- och skälighetsbedömning som görs vid kontrollen. Vid kontrollen gör vi en sammanvägd bedömning av anläggningens skick, funktion, belastning och platsens känslighet. I skälighetsbedömningen tar vi hänsyn till miljönyttan jämfört med kostnaderna. I normalfallet ska brister åtgärdas inom två år. 

Alla avloppsanläggningar bedöms för sig i varje enskilt ärende, och som fastighetsägare har du alltid en möjlighet att lämna synpunkter på vår bedömning.

Elisabeth Berggren, verksamhetschef, miljö och hälsa, Skellefteå kommun