Kommunens demokrati offras till förmån för varumärket

Tonalitetsguiden på Skellefteå kommuns hemsida med Kim som ett levande väsen. Vilket dravel.

Skribenten menar att det ägnas för mycket kraft åt varumärken och för lite åt politik och demokrati i Skellefteå kommun.

Skribenten menar att det ägnas för mycket kraft åt varumärken och för lite åt politik och demokrati i Skellefteå kommun.

Foto: Lars Eriksson

Insändare2023-07-31 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Driver Skellefteå kommun med mig? Kim är min svärson, men han passar definitivt inte ihop med detta varumärkesdravel, som en hel hoper kommunikatörer tänkt ut för att förmänskliga hela varumärkesspektaklet. Behövs verkligen ett 30 tal kommunikatörer och fyra reklambyråer för att åstadkomma detta? Ingen kommun i hela Sverige satsar lika mycket på så kallade informatörer, än min kommun Skellefteå. Vad kostar denna så kallade informationsinsats oss kommuninnevånare?

Borde inte dessa pengar kunna användas bättre i skolan eller äldreomsorgen, som nu dras med stora underskott på grund av kommunens direktinvesteringar i Karlgårdsbron och en ekonomisk politik, som gör att barn och åldringar får betala dagens investeringar, som görs på grund av batterifabriken. 

Tyvärr verkar den kommunala demokratin inte bli bättre av att antalet kommunikatörer ökar, tvärtom lider kommunen av ett demokratiskt underskott, då de lokala politikerna ägnar sig mera åt, att vara lojala kommunledningen och det NPM ( new public Management= ny offentlig styrning ) inspirerade varumärkesspektaklet, än till de som har valt dem och som de avgett vallöften till för att få deras röster.

Politik bedrivs numera sporadiskt av alla partier, allt verkar nu gå nu ut på, att vara lojal mot kommunledningen. Min fråga blir då – varför göra sig omaket, att välja politiker, när de bara sitter och uppbär arvodet och inte ens bryr sig om att kommunicera med sina egna partier? Som politiker får man aldrig glömma, sina väljare, annars är demokratin illa ute. Detta lojalitetssnack gentemot kommunen är djupt oroande och mycket odemokratiskt. Hoppas vi slipper detta fortsättningsvis.

När det gäller revisionsrapporten, så saknas den på hemsidan, trots att den borde intressera både politikerna och kommuninnevånarna mera än detta ”mumbojumbo” med Kim som serveras oss.