Kommunen växer – vi behöver bygga i serviceorterna

Skribenten vill att fler serviceorter ska få byggklara tomter.

Skribenten vill att fler serviceorter ska få byggklara tomter.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Insändare2021-10-27 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varför utreds bara tomter i Kåge, Bureå och Örviken? I Byske finns ett stort behov av nya tomter och de som finns tillgängliga är så oattraktiva att ingen vill bygga där. Därför har dessa tomter stått obebyggda i säkert 25 år. 

Tack vara motorvägen tar det inte längre tid att ta sig mellan Byske och stan än mellan exempelvis Örviken och stan. Alla ytterorter borde utredas om nya tomter. 

Palle

Svar direkt

Det är glädjande att tomter nu efterfrågas i flera kommundelar och vi ser därför kontinuerligt över vilka möjligheter som finns att skapa nya attraktiva tomter där efterfrågan finns runt om i hela kommunen. Det senaste är att vi kan skapa nya tomter i Bureå, Örviken och Kåge där detaljplan finns sedan tidigare och antalet byggklara tomter i dessa orter börjar ta slut. 

I Byske börjar ett visst intresse finnas, men ännu finns ett 20-tal byggklara tomter kvar. Byske har dock ett attraktivt läge och kommunen har tagit fram ett förslag till program för fördjupad översiktsplan för orten. Nu fortsätter vi med att ta fram en färdig plan för Byskes utveckling. Det sker parallellt med att Trafikverket ska ta fram järnvägsplaner för Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå. I kommunens plan kommer vi att ta fram förslag till nya områden för bostäder, verksamheter, resecentrum, fritidsaktiviteter samt olika gemensamma behov.

Patrik Larsen, mark- och exploateringschef Skellefteå kommun