Kommunen tänker fel – sänk inte hastigheten

Insändare 26 maj 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag menar att Skellefteå kommun fortsätter sin strävan av att försämra både miljö och framkomlighet inom centrala Skellefteå. Senast i raden av åtgärder är en sänkning av hastigheten, från 50 till 40 kilometer i timmen, på södra sidan av älven. Miljöaspekten som det har hänvisats till är enligt mig ett stort tankefel. 

Med dagens bilar ger en sänkning av hastigheten från 50 till 40 kilometer i timmen ingen minskning av bilens varvtal, som är den faktor som styr utsläppen. Sänkningen av hastigheten ger ingen alltså ingen sänkning av varvtal, vilket medför att det inte heller blir någon sänkning av utsläppen. Det som är intressant är att körtiden mellan punkt A och B blir längre. Denna minskade hastighet kommer därmed att generera mer utsläpp – alltså en försämrad miljö. Ett annat fenomen blir när el- och vätgasbilar börjar ta plats, då faller miljöspåret än mer. 

Ur trafiksäkerhetsperspektiv går det enligt mig inte heller se att minskningen med tio kilometer i timmen skulle påverka gångare, cyklister eller andra fortskaffningsfordon som i dag totalt struntar i gällande trafikregler – då är enda sättet att förbjuda all fordonstrafik. 

Låt 50 kilometer i timmen kvarstå på södra sidan älven.

Sörsiabo 

Fotnot: Kommunen har fått möjligheten att besvara insändaren, men avstått 


Ämnen du kan följa