Kommunen finansierar rondell – men inte ny E4

Skribenten uppmärksammar att kommunen ska delfinansierar rondell, men inte E4.

Skribenten uppmärksammar att kommunen ska delfinansierar rondell, men inte E4.

Foto: Lars Eriksson

Insändare2020-09-08 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur kan det komma sig att Skellefteå kommun helt plötsligt har 20 miljoner kronor att betala till Trafikverket för rondellen i Bergsbyn, som även ansluter till Northvolt, men att förskottera till E4 går inte. Enligt tidigare uppgifter fån Lorents Burman får kommunen inte förskottera till E4, men nu går det helt plötsligt bra att betala för rondellen i Bergsbyn. 

Det går bra att investera i en rondell, men inte att leda E4 utanför stan. Nu är dags att förklara skillnaden mellan dessa projekt. 

Skattebetalare

Svar direkt

Kommunen kan inte förskottera ett stort projekt om inte Trafikverket har ett beslut och har tilldelats särskild budget för projektet av staten. I sådana fall tvingas Trafikverket säga nej till en kommuns erbjudande.

Förskottera betyder att kommunen lånar ut pengar tillfälligt för att påskynda byggstart av ett projekt som har finansiering, men där igångsättandet kan ligga flera år framåt i tiden. Senare återfår då kommunen det förskotterade beloppet. Ett exempel är E4 mellan Byske och Skellefteå där kommunen kunde påskynda byggstart eftersom finansiering redan fanns ordnad hos Trafikverket.

När det då gäller flytt av E4 till Östra leden så kan inte kommunen i dagsläget förskottera för att påskynda en byggstart. Det finns ännu inte avsatt budget för detta miljardprojekt i den nationella planen för transportsystemet. Den ska revideras nästa gång år 2022. 

Behovet av ny E4-lösning är både kommunen och Trafikverket helt överens om. Den tillväxtutveckling som sker i kommunen och regionen det kommande decenniet ger inga alternativa lösningar för detta. Därför jobbar vi nära tillsammans med Trafikverket, Region Västerbotten och regeringen i denna fråga såväl som med Norrbotniabanan och ett antal andra infrastrukturprojekt.

När det gäller den andra funderingen gällande en kommande rondell i höjd med Bergsbyn så behöver kommunen förlänga Torsgatan österut genom en ny väg runt/genom Bergsbyns industriområde, kallad Torsgatans förlängning. Den ska ansluta till Skelleftehamnsvägen (väg 372). Vi är överens med Trafikverket att dela på investeringskostnaden eftersom båda parter berörs av kommunens behov av ny väg. 

Lorents Burman, kommunalråd, Skellefteå kommun