Kommunen bör samordna delar av flyktingmottagningen

Skribenten menar att det behövs en kommunal samordning för flyktingmottagande i Skellefteå.

Skribenten menar att det behövs en kommunal samordning för flyktingmottagande i Skellefteå.

Foto: Lars Eriksson

Insändare2022-03-21 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Är vet vi inte hur det kommer att utvecklas men jag blir lite besviken när jag läser att kommunen hänvisar privata initiativ där tillfälligt boende för flyktingar erbjuds till frivilligorganisationer. En kommunal samordning behövs för att sådana placeringar ska bli så bra som möjligt.

Många faktorer bör tas tillvara i en sådan process; språkkompetens, erfarenhet av psykiska och fysiska funktionshinder, boendets möjligheter och standard med mera måste tas i beaktande för att mottagandet ska bli så inkluderande som möjligt. Det bör även finnas möjlighet att ansöka om viss ersättning för ökade omkostnader, exempelvis för uppvärmning av ytor som normalt inte används.

Sedan kan en sådan funktion givetvis till en del bemannas med frivilliga krafter men det måste finnas en samordning. Det behövs också en uppföljande funktion som säkerställer kvaliteten på insatserna. Ett stort stöd för att hjälpa till finns bland kommunmedborgarna, ge dem den möjligheten.

Hans Lindgren