Kommunen behöver bättre beredskap

Skribenten tycker det behövs bättre beredskap både för extremväder och vårdkriser. (Arkivbild)
Skribenten tycker det behövs bättre beredskap både för extremväder och vårdkriser. (Arkivbild)

Insändare 13 januari 2024 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Köldperioden med temperaturer ned emot 30-35 minus visade på stora brister inom Skellefteå kommuns verksamheter och bolag. Busstrafiken stod stilla flera dagar på grund av att dagens bussar inte fungerar i låga temperaturer med stora problem för medborgare som måste anlita kollektivtrafiken för att kunna komma till sitt arbete. Det var även ett stort avbräck för andra medborgare som vanligtvis anlitar Skelleftebuss för sin befordran. Detta ska inte få inträffa, man måste ha kravet att fordonen ska fungera ner till 35 minusgrader.

Sen så var det problem med fjärrvärmen på grund av att man inte hade tillräckligt stora lager med eldningsolja för att kunna stödelda i erforderlig omfattning. När det gäller detta kan man inte bara ha olja för några dagars förbrukning utan man bör ha ett oljelager som räcker i 3-4 veckor, helst längre.

Dessutom är det även stora problem gällande kommunens ansvar för utskrivningsklara patienter på lasarettet där man år efter år inte kan uppfylla sin del av avtalet med regionen. Månad efter månad så ligger det 15-20 utskrivningsklara patienter på lasarettet, alltså en hel vårdavdelning, och väntar på att kommunen ska ordna boendesituationen åt dessa men kommunen tar inte sitt ansvar och löser detta.
Vilket drabbar patienter som ska opereras genom att vården inte kan utföra operationer på grund av brist på sängplatser. Detta innebär ett onödigt lidande för patienter som står och väntar på operation och åsamkar regionen onödiga kostnader.

Våra ansvariga politiker måste med detta i beaktande se över kommunens hanterande av brister inom den kommunala verksamheten och även byta ut politiker och tjänstemän som inte är vuxna sitt uppdrag.

Med tanke på det försämrade säkerhetsläget så är det ännu viktigare att kommunen ser över sin verksamhet och lagerhållning så att den även fungerar i kristider.

Vi såg när pandemin bröt ut hur handfallen kommunen stod när det gäller så basala saker som munskydd, plasthandskar och förkläden där det var enorma brister som innebar att man anlitade taxi för att köra ut de till inrättningar som behövde dessa.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa