Kommer vi att skicka fattiga till månen?


Skribenten spekulerar över en eventuell framtida kolonisering av månen och vilka som kommer att få åka dit. På bilden: Astronauten James Irwin på månen 1971.

Skribenten spekulerar över en eventuell framtida kolonisering av månen och vilka som kommer att få åka dit. På bilden: Astronauten James Irwin på månen 1971.

Foto:

Insändare2023-05-27 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om man bläddrar i historieböckerna och tittar tillbaka på gamla kulturer och civilisationer som uppstått, blomstrat och fallit, så verkar vissa skeenden ofrånkomliga och på något vis evigt upprepade och till synes omöjliga att ändra på. Oavsett styrelseskick, religion och folkslag så finns det alltid plats för fattiga människor. 

Ibland medvetet förtryckta, utnyttjade som lågbetald arbetskraft eller rena slavar, ibland bara otursdrabbade, oönskade och utstötta. Makthavare har alltid varit beroende av ett synligt lidande som kan skrämma andra undersåtar till lydnad. Fattiga människor, utsatta och utan makt, verkar just därför vara extra viktiga i den hierarki som oundvikligen uppstår i alla civilisationer.

FN:s globala mål för hållbar utveckling finns att läsa i Agenda 2030 och den första punkten säger bland annat att: "Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet." och "Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna."

Som av en händelse meddelar amerikanska rymdstyrelsen Nasa att det ska bo och leva människor på månen år 2030. Frågan är då, kommer en bosättning på månen kräva samma hierarkiska världsordning som på jorden för att fungera eller blir månen ett utopiskt kollektiv med absolut demokrati, jämlikhet och jämställdhet? Kommer månen bli den enda bebodda plats där människan faktiskt uppfyller FN:s 30 punkter av mänskliga rättigheter?

Nej jag tror inte det. Det är nog mer en fråga om vilka personer som ska väljas ut för att axla fattigdomens ok på månen? Eftersom det med säkerhet inte blir någon av de högutbildade astronauterna så måste Nasa rekrytera sina fattiga här på jorden.

Tror ni att man måste lämna in ett välskrivet cv för att ansöka om det ärofyllda uppdraget att vara rymdkoloniseringens samhällsstabilisator eller blir det andra kriterier som ska uppfyllas för att man ska skickas upp? Kommer man att bli utnyttjad som svart arbetskraft eller får man irra runt i stillhetens hav och samla pantburkar? 

Och den viktigaste frågan, riskerar man att bli hemlös där uppe på månen? Jag bara undrar.