Köerna vid Solbacken måste bort nu – här är lösningen

Bilkö på väg ner mot Solbackens handelsområde.

Bilkö på väg ner mot Solbackens handelsområde.

Foto: Peter Krikortz

Insändare2024-07-06 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteå växer, fler fordon trafikerar kommunens vägar och bilköerna blir längre. En ny bro byggs över Skellefteälven, med syfte att understödja trafiksituationen i centrala stan, men inga åtgärder vidtas för att minska köerna vid Solbacken. Ingen har väl undgått att irritera sig på flaskhalsarna vid korsningen östra leden – E4:an samt vid Solbackens handelsområde. Ambulans och räddningstjänst är också i stort behov av en smidig framkomlighet i området. Ingen önskar att där bli sjuk eller drabbas av en allvarlig skada. En enkel åtgärd för att minska på köerna, är att öppna för trafik österut mot Solbacksvägen, och bygga en anslutning till Svedjevägen. Trafikanter från Bergsbyn, Ursviken och Skelleftehamn skulle då avlasta trafiken vid E4:an. Denna insats ska utföras nu, och inte sammankopplas med eftersläpningen av E4:ans placering.

Thomas Ottosson